ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1211 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.35 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дъбова гора“ ООД не се явява представител, редовно уведомен.

Ответникът- директор на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Приморско не изпраща представител, редовно уведомен.

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя „Дъбова гора“ ООД, с искане да бъде отложено разглеждането на делото за друга дата, поради внезапно заболяване на пълномощника- адвокат П.. В молбата се сочи, че управителят на търговското дружество К. не притежава необходимите познания и се иска отлагане на делото, с оглед изслушване на вещото лице в присъствие на пълномощника. Към молбата е приложен болничен лист, съдържащ изрично отбелязване в графа „Бележки“, че адвокат П. не е в състояние да се яви в съдебната зала.

 

СЪДЪТ, с оглед постъпилата молба и приложеното към нея писмено доказателство, сочещо уважителна причина за неявяване пълномощника на жалбоподателя, намира, че ход на делото не следва да се дава в днешното съдебно заседание, а следва да се предостави възможност на последния да присъства при изслушване заключението на експертизата. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.02.2017г. от 10.50ч., за които дата и час страните и вещото лице се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: