ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 20.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесети март                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 120 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 12:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Блек Сий Дивелопмънтс” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Х. Д., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат А., редовно упълномощена.

 

Не се явява вещото лице М.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

С молба вх. № 2283/08.03.2013 г. вещото лице П. моли делото да бъде отложено, тъй като задачата на експертизата е твърде специфична и е необходима и допълнителна информация за изготвянето и.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви допусната експертиза, като следва да му бъде указано в тридневен срок от получаване на съобщението да представи обяснения за неизготвяне на заключението в срок. Ако не бъдат представени такива, ще му бъде наложена глоба за несвоевременно представяне на заключението и ще бъде заменено с друго вещо лице.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице П. да изготви допусната експертиза.

УКАЗВА на вещото лице в тридневен срок от получаване на съобщението да представи  обяснения за неизготвяне на заключението в срок. Ако не бъдат представени такива, ще му бъде наложена глоба за несвоевременно представяне на заключението и ще бъде заменено с друго вещо лице.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2013 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се уведоми вещото лице П..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: