ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 20.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесети февруари                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 120 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Блек Сий Дивелопмънтс” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Х. Д., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат А., редовно упълномощена.

 

Не се явява вещото лице инж. С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата.

Да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

АДВОКАТ А.: Оспорвам жалбата. Решението на Комисията по чл. 210 ЗУТ е законосъобразно.

Да се приемат доказателствата.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви и представи заключение по възложената експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Следва да бъде дадена възможност на вещото лице инж. Б. да изготви и представи заключение по възложената и експертиза, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДАВА възможност на вещото лице да изготви и представи заключение по възложената експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.03.2013 г.  11:30 часа, за която дата страните – уведомени

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: