ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 25.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети март                                     две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

КНАХ   дело    номер    120   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.00  часа се явиха:

 

За касационния жалбоподател – Регионална Митническа агенция гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т.

За ответника по касационната жалба – „Сис индустрийс” ООД, редовно призован, се явява адвокат К., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ К. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ К. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Поддържам касационната жалба по изложените в нея съображения. Считам, че необосновано и незаконосъобразно е отменено наказателното постановление издадено от Началника на Митница Бургас.  Моля да отмените първоинстанционното решение като неправилно и незаконосъобразно, и потвърдите наложената „имуществена санкция” на дружеството с наказателното постановление.

 

АДВОКАТ К. – Моля да оставите в сила решението на Карнобатския районен съд, считам, че същото е правилно и законосъобразно. В производство безспорно бе установено, че дружеството-жалбоподател разполага с всички необходими уреди за измерване към момента за осъществяване на дейността като лицензиран складодържател на спиртни напитки. Нито от АУАН, нито от наказателното постановление е видно какво точно средство за измерване е следвало да притежава дружеството, поради което му е наложена „имуществената санкция”.

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам решението на първата инстанция за обосновано и законосъобразно и моля да го оставите в сила. 

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: