ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1209 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

Ищецът Л.Б.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат Г., надлежно преупълномощена от адвокат Г., процесуален представител на ищеца, представя пълномощно.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, няма представител.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Г. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила докладна записка от съдебния секретар на VІ състав – М.В., в която се посочва, че е извършила справка в интернет и се е снабдила с информация за практикуващи лекари в Бургас и Бургаска област със специалност „Ендокринология” и по разпореждане на съда е прозвънила на всеки лекар от списъка, приложен към докладната записка. Всички лекари от списъка са отказали да извършат експертизата с доводи, че са прекалено ангажирани.

Съдът, след тази констатация е изпратил писма до директорите на МБАЛ Бургас и МБАЛ „Дева Мария”, като им вмени задължение да посочат специалист в областта на ендокринологията, който да извърши експертизата. Двете писма са изпратени на 10.06.2015г.

 

АДВОКАТ Г. – Нямаме искания по доказателствата.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Няма да соча доказателства.

 

Съдът счита, че за целите на процесното доказване следва да бъде извършена назначената съдебно-медицинска експертиза, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСОРЧВА съдебно заседание за 27.10.2015г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати искане до директора на Затвора Бургас за осигуряване присъствието на ищеца.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: