ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи март                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1209 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 12.20 часа се явиха:

 

Ищецът Л.Б.П., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д.Г., надлежно упълномощен.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен.

За прокуратурата на Република България чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

Явяват се свидетелите Д.В.П., К.К.С. и С.Х.З., доведени от ОЗ „Охрана”.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Г. – Моля да не се дава ход на делото поради заявеното от доверителя ми желание да разпита сам свидетелите. Днес ни предстои разпит на свидетели, които мисля, че са тук и на които доверителят ми иска лично да зададе въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Когато чух, че ответната страна прави изявление, че ищеца лично иска да разпитва свидетелите, се противопоставям на това искане. Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – По хода на делото - предоставям на съда.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото. Производството по делото е административно, процесуалният регламент се съдържа в АПК и той изисква страните по делото да бъдат призовани веднъж, оттам насетне те са длъжни да следят за движението по делото сами. Отделно от това ищецът е ангажирал процесуален представител, който надлежно да представлява неговите интереси. АПК предвижда само в чл.139, ал.1 възможност за отлагане на делото и то ако са налице внезапни и непреодолими пречки едновременно за страната и за нейния процесуален представител. В процесния случай липсват такива пречки за процесуалния представител и той се явява, поради което съдът счита, че няма предпоставки за отлагане на делото, воден от тези мотиви и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът пристъпи към разпит на допуснатите в предходно съдебно заседание свидетели.

 

Сне самоличността на свидетеля:

К.К.С., ЕГН **********, роден в гр.Пазарджик, осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване. Без роднинска връзка с ищеца, води дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Името Л.П. говори ли ви нещо? .

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Да, това е Капитана. Прякорът му е Капитана, знам го, но в момента не мога да се сетя как му бяха имената. Бяхме в една килия преди да ме закарат на работа през м.януари. В една килия бяхме през м.декември и м.януари, 2014-2015година.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Какви са условията в Затвора Бургас? Имате ли достъп до постоянно течаща вода, тоалетна има ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Килиите, почти всички са 19 кв.м. Нашата е 19 кв. м. Има прозорци, един и половина, даже няма и толкова, защото са запушени с вишки. Два прозореца са, големи са 1м/1,40м. В помещенията е различно, има от 15 легла нагоре. В онзи момент бяха 18 легла. Бяха пълни леглата. Тройни вишки, по три етажа всяка вишка. В килията няма тоалетна, имаме кофа. След 8 вечерта до сутринта ползваме кофа, от 20.00ч. до 6.30ч. не можем да излизаме от килията. Тогава ползваме кофата. Който е гнуслив, си взима шише и го ползва сам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Може ли всеки един да се изхожда в кофата и след него друг.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Неудобно ми е да обяснявам пред съда. Ходим и по голяма нужда. Налага се.

В килията има шкафчета, колкото души толкова и шкафчета. Около 40/40, височината е около 1 метър на шкафчето. Има и една-две маси. В нашата килия, било е и с 1 маса и с 2 маси. Големи са около 1,5м/2,00м, това беше масата, която беше постоянно там. Има и табуретки, малки, големи са около 10-15 см. Има 3 или 4 табуретки. За останалите има кофа - обръща кофата и сяда. Килията се отоплява с парно. Не е постоянно топло, според зависи от времето - пускат го сутрин за 1 час, вечерта пак, около 2-3 часа на ден максимум.

ВЪПРОС на СЪДА Осъдените от колко килии ходят в една тоалетна?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Мисля, че са 10 килии. Една тоалетна с три-четири клекала, едно помещение на етаж. Точно не мога да ги сметна, по памет – мисля, че са 7 килии общо. Общата тоалетна е оборудвана с една батерия за водата, една чешма работи, останалите са запушени с тапи. Има три клекала, които можем да ползваме, другите са запушени. Баня има, душове няма. Душ-батерията е там, но самия душ е изкъртен. Правят го и до една седмица пада отново. На сто човека все има някой калпазанин да си простира дрехите на него и той пада.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко отделни клетки за баня има?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Няма клетки, банята е едно помещение. Конкретно за етажа - самата баня и умивалника е едно помещение, там където се мием, къпем и мием чиниите, е едно помещение. Едновременно може да се къпят по 6-7 човека. Инсталирани са два душа. Дрехите се простират по душовете понякога. Беше обособено преди години извън корпуса едно помещение и сега го няма това нещо. В момента няма къде да се простира, кой където свари, където си намери място, там се простира, докато не се заяде някой от състава и не среже въжетата. Нямаме право да слагаме цивилни дрехи в пералнята. Цивилните дрехи са забранени. Нецивилни са чаршаф и калъфка бяла, дадени от затвора. Повечето хора си поръчват от домашните, всеки си носи от вкъщи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Кофата, за която говорите и ползвате от 22.00 до 6.30ч., къде се намира?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Най-близко до вратата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А кой изхвърля кофата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Дежурният по килия. Това е затворник, който е определен, всички даваме дежурства.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Изхождането по малка и голяма нужда е в самата кофа ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не всеки може в тъмното да не уцели кофата, няма осветление.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Кой се грижи за почистването извън кофата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Дежурният чисти, това което е извън кофата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. Чувства ли се миризмата на изпражнения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Тя е постоянна. Дезинфекцира се помещението с наши лични препарати - веро и др.подобни.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Дюшеци имате ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Дават ни се от затвора, които са пълни с дървеници.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Други насекоми в килията виждал ли си?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Плъхове, хлебарки, изключително много хлебарки има, в разклонители, в телевизори. Навсякъде има, стената е почерняла от хлебарки.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Да сте виждали да е пръскано против тези паразити, насекоми, мишки?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – За хлебарки последните две години се пръска по веднъж в годината, те се размножават от яйца, това сме го казвали на бившите директори на затвора.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Дюшеците здрави ли са?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Накъсани са, от проверката се вижда и който си го зашие - зашие, и пак става на дупки. Аз съм с моя дюшек от 2010г. Сменял съм го два пъти за този период.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Да преминем към прозорците – светло ли е в килията?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не, защото има вишка пред прозореца и всеки си е опънал параван с чаршафчето.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Със стъкла ли са прозорците?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Да, със стъкла са.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Ползват ли се прозорците за нещо друго?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – За хладилник се ползват.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Тези, сложените продукти на прозорците, намалят ли светлината в килията?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Саламчетата закачаме на въженце.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Колко човека сте на този етаж, като бройка, колко затворници сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Приблизително около 90 човека. Имаме две клекала в тоалетната, душове нямаме. Коридорите не се отопляват.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. Колко време ви е сутрешния тоалет?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Мисля, че е 20 минути.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Успявате ли всички тези затворници да минете през банята за този тоалет?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А сега за състоянието на Л.П. – Капитана, какво беше здравословното му състояние?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Постоянно се оплакваше от болки в кръста, колената. Не беше здрав, аз не съм лекар, но не беше здрав. Придвижваше се с патерица, беше си взел едно дърво от вън, пренасяли сме го да ходи до тоалетната през декември 2014г. Не зная на какво се дължеше това състояние.

ВЪПРОС на СЪДА – На кой етаж от вишката беше настанен ищецът?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Беше в средната, на второто легло.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А тези насекоми и гризачи, които се намират във вашата килия причиняват ли ухапвания на затворниците и какво се получава в случай на ухапване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Да, причиняват ухапвания - и хлебарките хапят и дървениците хапят. От дървениците се възпаляваме, но другото е като ухапване от оса, това е докато организма привикне, получават се едни мехури.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Възразявам на тези въпроси. Настоящото производство не е по иск за нахапване от насекоми. За условията в затвора ще представим новия доклад от 2014г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А плъхове има ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Има, гоним ги кой, с каквото набара, с кирка, лопата. Имаме плъхове от едни по-малки по размер до котешки размер, така наречения „паткан”, без опашка е.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР МАРИНОВА – С оглед здравословното си състояние Л.П. искал ли е медицинска помощ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Получавал е медицинска помощ с много настояване, след като ги заплаши, че ще ги осъди.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Нямам въпроси.

Съдът изведе свидетеля от залата.

Съдът въведе в залата свидетеля С.З..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

С.Х.З., ЕГН **********, Осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване, без роднинска връзка с ищеца. Води дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Бихте ли ни казали кога и през кой период бяхте с Л. П. в една килия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – С него бяхме в една килия година, година и нещо. Килията мисля, че беше 504, горе на петия етаж. Пак година по-късно бяхме заедно, карахме нова година, след това имаше преместване.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. Какъв размер беше килията - №504?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Не знам как ги водят килиите. Абе, може да кажа, че е 3 м широка, пък дълга 10-12 м, леглата бяха на три вишки.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – На коя вишка беше Л.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Като дойде от чужбина, 3-4 месеца беше на трета, след това като се разболява и отиде в болницата, като го върнаха беше на втора вишка. До вратата на втора вишка.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Колко килии има на петия етаж?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Пет килии са, не шест килии са, столова и умивалник.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Колко тоалетни има?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – На петия етаж имаше една умивалня с чешми и три прегради и три клекала. Вечер килиите се заключват, в 8 без 15 се заключват и сутринта до 6 ч. са заключени. Осветление има до 10 ч., гаси се от постовия.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Вечер къде ходите по нужда?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – В 10 литрова кофа с капак.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Колко човека бяха в килията?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – От 16-17 човека надолу не е имало. От 21 години съм в затвора. По малко хора не сме били. Няма място да се разминаваме.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Разположението на вишиките как е, има ли разстояние между тях?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – От вишка до вишка остава към 1 метър за разминаване. Шкафчетата са там, на пътеката, иначе няма къде да са. Вишката и още една вишка, остава един метър и до другата вишка има шкаф и остават към 50 см за разминаване.

В килията се позволява да се вкарва само домашна храна, но затворническа не, не е позволено.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Прозорците колко са големи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Един метър високо, на около 40-50см широко.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Нещо слага ли се на прозорците?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Прозорците не могат да се отворят, не се вижда оттам, от вишките няма светлина.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. Хранителни продукти къде държите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – По шкафове и по кофи, по прозорците висят. Това ограничава възможността за светлина.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А дезинфекцира ли се от затворническата администрация?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Много рядко. Особено за тези паразити, съм казала хиляда пъти и обясняват, че нямат пари от администрацията.

Най-гадното е дървеницата. От това човек не може да спи, по цяла нощ сърбене, хапане, а за хлебарките да не говорим. Ако позволите, ето тези ухапвания са от дървеници. (Показва на краката си).

Има и плъхове, толкова големи (показва с ръце големината, колкото големина на котка).

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Л. в какво здравословно състояние беше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Постоянно боледува, беше опериран веднъж от гуша, втори път отиде да се оперира.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Ползваше ли помощни средства за придвижване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Като излезе си взе бастун, с бастун се придвижва.

АДВОКАТ Г. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Нямам въпроси.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Нямам въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко време бяхте в една килия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Година и два,три месеца през 2012-2013г., след това се премести в друга килия. На петия етаж е сменил пет килии, не повече от година бяхме в една килия. Като го екстрадираха в България беше на вишката.

Съдът изведе свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Д.В.П..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Д.В.П., ЕГН **********, осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване. Без роднински връзки с ищеца, води дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обещава да говорят истината.

 

СВИДЕТЕЛЯ П. – Ищецът се казва Л..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Бил ли сте с Л.П. в едно помещение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Бил съм в една килия, в килия 504, на петия етаж в Бургаския затвор.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Колко човека бяхте в килията и на каква жилищна площ бяхте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ П. – Вътре сме били от 15 до 18 човека, средната жилищна площ е около 18 кв.м, това е по времето, когато и Л. беше там.

Леглата бяха на по три етажа. Имаше два големи прозореца, закриват се от леглата. Прозорците са около 1 метър широки, високи са 1,50м или 1,20 м.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. Влиза ли достатъчно светлина вътре?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Не влиза достатъчно светлина, причината е закриване на част от прозорците. Има хранителни продукти. Зависи от разположението.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – В какво ходите по естествена нужда вечерно време?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – В пластмасови кофи. Килиите се заключват от 19.00ч. до 6 - 6,30ч. За този период вечер се изхождаме само в кофи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А осветлението до колко часа е включено?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – До 22.00 ч., след това нямаме осветление. Ходим с опипване до кофата по нужда.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А мирише ли вътре?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Мирише постоянно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Колко тоалетни има на етажа?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Една обща тоалетна, през деня функционират. Средно към 85-90 души я ползват.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А баня на етажа има ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Обща баня, има два неработещи душа, предимно с кофи и с канчета се обливаме.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Отопление има ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Има радиатори, а този радиатор, когато го пуснат, работи, колкото да се каже, че работи, сутрин по малко и вечер по малко, не съм засичал колко време работи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Може ли да прецените каква е температурата през зимата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Не може леко облечен да се разхождаш.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Л.П. в какво здравословно състояние беше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Доколкото зная нямаше заболяване. Впоследствие стана нещо с щитовидната жлеза, наложило се е операция. Оплаквания към медицинския център имаше, оплакваше се от недостатъчно внимание .

ВЪПРОС на СЪДА – Какво го болеше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Показваше гърдите и към шията.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А паразити има ли в килиите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Има хлебарки, мишки, дървеници.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – От администрацията грижили ли са се за дезинфекцията на помещенията.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Присъствал съм на две обезпаразитявания. Първото беше, бях във втора зона, през година и половина горе долу.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Имаше ли някакъв ефект?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Като, че ли станаха много повече насекомите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Казахте, че докато сте били в килията заедно, той е бил здрав. А кога се е оплакал, след като не е бил болен?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – В началото той дойде здрав. Впоследствие почна да се оплаква, искаше изследвания, лечения, да му назначат хапчета. Каза, че не му обръщат внимание, отпращали го, това е според неговите думи, не съм присъствал.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Администрацията ли чупи тези душове в банята или вие ги чупите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Не е администрацията.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли периоди, в които са отремонтирани душовете и работят?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Правят се и пак се чупят.

ВЪПРОС на СЪДА – Точно в кой период от време бяхте с ищеца в една килия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – През 2013г., не мога да обявя точно периода, имам проблеми с паметта, може би около март-април 2013г. После заболях, имам частична амнезия. Той излизаше, връщаше се. Точен период не мога да посоча.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Нямам въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Нямам повече въпроси.

Съдът изведе свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ Г. – Моля, да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза. Вещото лице да отговори на въпроса: каква е причината за извършената операция на 26.11.2013г. и причината за това влияе ли се от условията, при които е поставен доверителят ми Л.П..

Вещото лице да се запознае с медицинското досие, което се намира в Затвора Бургас, с дневника на посещенията на лишения от свобода Л.П. и да отговори на въпроса - адекватни ли са били действията на затворническата администрация и спомогнали ли са за развитието на болестта.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Нямам искания по доказателствата. Аз се противопоставям на искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза с така зададените въпроси, тъй като отговора се намира в исковата молба. Там ищецът сам е заявил, че е боледувал от това преди 11 години и предвид това изявление не считам, че е следва да се доказва, че го е придобил в затвора. В този смисъл се противопоставям на искането за съдебно-медицинска експертиза.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ Г. – Не отричаме старо заболяване на Л.П., въпросът е в това, че възбуждането на болестта става точно от момента на преместване в Затвора Бургас и за това считаме, че това вещо лице може да отговори въпросното заболяване на щитовидната жлеза причина ли е от лошите условия и възможно ли е да се провокира до крайния резултат. Не оспорваме , че имаме заболяване.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Нямам искания по доказателствата.

Не се противопоставям за назначаваме на съдебно-медицинска експертиза, моля такава да бъде допусната.

 

Съдът намира, че искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза е допустимо и относимо по делото, с оглед твърдението на ищеца, че състоянието на заболяването, което той не отрича в исковата молба, че е имал преди да постъпи в Затвора Бургас, се е влошило вследствие на битовите условия, при които е бил поставен. За да се установи, дали това здравословно състояние, с оглед конкретното заболяване, за което има данни, се е влошило именно поради условията в Затвора Бургас, както и дали тези условия, ако не пряко, косвено са способствали за така стеклото се развитие на болестта са нужни специални знания на вещо лице - лекар специалист ендокринолог, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с  чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с представените по делото доказателства, да даде заключение по формулираните от адвокат Г. в днешното съдебно заседание въпроси.

ДАВА възможност на адвокат Г. и на ответника, в 7-дневен срок от днес точно и прецизно да формулират въпроси към съдебно-медицинска експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200лв., вносими в 7-дневен срок от днес от ищеца по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

Съдът, УКАЗВА на страните, че ще определи вещото лице в закрито заседание, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА ДЕЛОТО И НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.06.2015г. от 11.45ч.. за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на началника на затвора за осигуряване довеждането на ищеца в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: