ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.12.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти декември две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1208 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ П.С.И. редовно уведомен, се явява лично.

 ЗА ОТВЕТНИКА ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС, редовно  уведомен, изпраща за представител Ю.К.Х., с представено пълномощно по делото.

Не се явява вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с входящ № 12790/28.11.2017 година от жалбоподателя П.С.И., с която моли насроченото за днес съдебно заседание да бъде отложено, поради невъзможност на упълномощения от него адвокат да присъства в съдебното заседание, тъй като е извън страната.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Поддържам подадената от мен молба и представям допълнително втора молба, със същото искане в ръкописен текст, написана от мен.

          Ю.К.Х.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постъпила  молба от назначеното вещо лице З.Ч.А. с входящ № 12790/28.11.2017 година, с която уведомява съдебния състав, че поради липса на технологично време не е успяла да изготви заключението. Моли да й бъде дадена възможност да изготви заключението за следващото съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И. : Намирам, че молбата на вещото лице следва да бъде уважена и да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Ю.К.Х.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Съдът, след като изслуша изложените от страните по делото становища  намира, че следва да се даде възможност на вещото лице З.Ч.А. да изготви заключение по възложената по делото съдебно- техническа експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.01.2018 година от 14:40 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице З.Ч.А. за датата на следващото съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: