ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1207 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.С., редовно призован, се явява лично и с адв. А.А., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.П.– Началник Група Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

        

         По хода на делото:

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Р.Д.С., ЕГН: **********, с адрес: *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-000722/30.03.2018 год., издадена от Началник група, Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас,с която на жалбоподателя е наложена ПАМ по чл.171 т.4 – изземване на свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 от ЗДвП.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№5467/15.05.2018г. административната преписка.

 

         ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 6332/07.06.2018г. заверени копия на документи.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата, но не всички наказателни постановления са представени. Наказателно постановление № 2325 от 20.03.2003 г. на КАТ - Бургас не е представено, с което на доверителя са отнети 8 контролни точки. Държим това наказателно постановление да бъде представено.

Нямам други доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Моля за едноседмичен срок, за да можем да гледаме делото, тъй като всички излизат в съдебна ваканция, а моят доверител има фирма за превоз на пътници и няма да може да извършва дейност, ако делото бъде отложено след ваканцията.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Представям и моля да приемете служебно заверено копие от Учебен дневник за провеждане на допълнително обучение на водач на моторни превозни средства и служебно заверено копие на Регистър на издадените удостоверения за преминато допълнително обучение. След включването ми в тези обучения са ми възстановени 13 контролни точки. През 2008 година, 2009 година и 2010 година са ми възстановявани служебно контролни точки, след като мине определен срок без нарушения. Като отида да си вадя новите документи, се установява, че има определен срок, в който нямам нарушения и ми дават едно талонче, в което има 39 точки - чисто нов талон ми дадоха, но сега ми го взеха.

АДВОКАТ А.: Моля да приемете представените в днешното съдебно заседание служебно заверени копия.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх. №5467/15.05.2018г. административна преписка, както и  постъпилите с вх.№ 6332/07.06.2018г. заверени копия на документи.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешното съдебно заседание от жалбоподателя С. документи.

Относно направеното доказателствено искане за представяне на служебно заверено копие от наказателно постановление № 2325  от 20.03.2003 г. на Сектор „ПП“ при ОДМВР  Бургас, съдът намира искането за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

УВАЖАВА така направеното искане.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок, считано от днес, да представи по делото служебно заверено копие от наказателно постановление № 2325  от 20.03.2003 г. на на Сектор „ПП“ при ОДМВР  Бургас. В случай, че същото не е налично, да уведоми съда изрично за това.

 За събирането на доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  12.07.2018 г. от 15:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

ОТВЕТНИКЪТ да се уведоми по факс като му се изпрати копие от протокола от днешното съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: