ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,24.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти септември       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1206 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.М., редовно уведомен, се явява лично и с адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 27 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РУП-АЙТОС, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Петрова, която прави искане за конституиране като страна в производството.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас като страна в производството по административно дело № 1206/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата.

         В днешно съдебно заседание водим един свидетел, който моля да допуснете до разпит. Той ще установява развитието на случая, защото, когато стана случая в гр.Лясковец, всички поделения на Районните управления на полицията се задействаха. Имотът на жалбоподателя, в който живее, граничи с училището и веднага идват и вземат оръжието. Те правят жалба лично до министъра на МВР, изпраща се комисия, проверяват и му дават оръжието. Инспекторите си заминават и отново от РУП му изземват оръжието.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Децата играеха на игрището в училището, топката падна в двора ми и дете се качи да вземе топката. Казах на една госпожа, която отговаря за тях, да внимават, че ще стане беля. Детето каза, че госпожата го накарала да вземе  топката. Въз основа на този случай госпожата казала, че съм ги заплашвал с пушка. Това не е вярно. Взеха ми пушката въз основа на туй оплакване.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата. Относно искането за разпит на свидетел, считам, че тези показания не са относими към предмета на спора.       

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит водения свидетел, като относимостта на показанията на същя към предмета на спора, съдът ще цени с крайния си съдебен акт.

         СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

         Е.М.К. - 39г., български гражданин, семеен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

         Разпит на свидетеля К.:

         Въпрос на адв.С.: Познавате ли Д.М. и имате ли родство с него?

         Свидетелят К.: Живеем в един двор. Той ми е чичо.

         Въпрос на адв.С.: По какъв повод дойде полицията на проверка при него?

         Свидетелят К.: Дойдоха по жалба на директорката на училището, която казала, че постъпило от три деца оплакване, че ги заплашвал. Дойдоха трима полицаи и казаха, че трябва да извършат проверка на ловното оръжие. Казаха ми да отворя сейфа, където съхраняваме оръжието и им казах, че нямам ключ. Заминаха си. Мисля, че след три дни с началника на КОС при РУП-Айтос дойдоха отново, тогава отнеха ловното оръжие и личното оръжие.

         Въпрос на адв.С.: Къде се оплакахте от действията на полицията?

         Свидетелят К.: В Районна прокуратура-гр.Айтос пуснахме жалба, че неправомерно са отнети оръжията. Върнаха ни отговор, че няма основание, за което да се вземат оръжията, понеже са разпитали децата и са си признали, че не са били заплашвани. След това пратихме втора жалба до министъра и след това върнаха ловните пушки, но личното оръжие не върнаха.

         Въпрос на адв.С.: За какво му е необходимо на него това оръжие?

         Свидетелят К.: Аз съм работил във фирмата, той ходи да тегли пари от банката, има градини, много пътува. Смятам, че след като досега е имал оръжие и никога не е имал проблеми, смятам че това му един плюс – да има оръжие, защото пътува много, има много стока, той е зеленчукопроизводител, носи пари и му трябва оръжие за самоотбрана.

         Адв.С.: Нямам повече въпроси.

         Нямам други искания.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

         Адв.С.: Моля да уважите жалбата на моя доверител и отмените атакуваното от нас решение на Началника на РУП-гр.Айтос за отнемане на разрешението му за носене на пистолет с основание в заповедта „липса на основателна причина за самоотбрана”. Свидетелят изтъкна, че е шофьор, пътува из страната и извън страната, където оръжие не се носи, но винаги, когато се пътува в страната, има опасност да бъде нападнат и с оглед на това му е необходимо оръжието.

         Считам, че изложеното от нас в жалбата е основателно и моля да го приемете като мотиви към нашето искане да отмените решението.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Правилен е изводът на административния орган във връзка с изискваните от закона предпоставки за издаване на разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие. Считам, че обжалваното решение е законосъобразно, издадено от компетентен орган, в изискуемата от закона форма, в реда на правомощията му, при спазване на материалноправните и процесуалноправните предпоставки и съобразено с изискванията на закона.

         Съгласно чл.6, ал.3, т.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) огнестрелните оръжия в зависимост от предназначението и техническите си характеристики биват служебни или за граждански цели. За граждански цели – самоотбрана, лов, спортни дейност, учебни стрелби и други, могат да се придобиват и съхраняват огнестрелни оръжия за самоотбрана късоцевни огнестрелни оръжия – пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 см и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие. Снабдяването с огнестрелно оръжие с цел самоотбрана е една крайна мярка. В конкретния случай няма ангажирани убедителни доказателства за това, че следва да има разрешение за носене на късо нарезно огнестрелно оръжие точно с цел самоотбрана. Обстоятелството, че жалбоподателят  пътува често и има транспортна фирма, както и пренасянето на парични средства, не обосновава извод за наличие на пряка и непосредствена заплаха за него, такава каквато да налага носене на оръжие. Липсват ангажирани доказателства за основателна причина за носене и употреба на късо нарезно огнестрелно оръжие и в този смисъл, моля да постановите решение, с което да отхвърлите като неоснователна жалбата и потвърдите обжалвания акт като правилен  и законосъобразен.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: