ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,05.07.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети юли                                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1204 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.С.К., редовно уведомен, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „КД-ДАИ“ - БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от г-н А.Ж.– началник на Областния отдел.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Петров.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Не възразявам да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА молба имаща характер на искова молба от Д.С.К..

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

         ИЩЕЦЪТ: Поддържам всяка една дума от молбата ми.

 

         СЪДЪТ към ИЩЕЦА: Моля кажете кого точно искате да осъдим да Ви плати обезщетение и за какъв период от време.

 

ИЩЕЦЪТ: Искам да ми се плати обезщетение от ДАИ – Бургас, защото през 2010г. на 12.11. г-н Н.М., тогава началник, ме призова лично да се явя при него като таксиметров шофьор. Беше призован също и шефа на фирмата „Инди кар“ Д.Д.като собственик и колегата, с който работехме на едно такси Илиян Николов. В тяхно присъствие началникът ми взе документите за проверка, уж да види дали са оригинални и каза, че няма да ми ги върне, защото имало някаква диагноза, която обяснявала, че съм психично болен и нямам право да шофирам такси. Иззеха ми свидетелството за извършване на таксиметрова дейност, като водач на такси и свидетелството за психична годност. СУМПС не ми беше взето, но ме лишиха от правото да упражнявам тази професия. Не ми издаде заповед, поради което ме лишиха от правото ми на защита, защото нямам заповед и не мога да обжалвам. Две години съм стоял гладен по тяхна вина, не съм упражнявал професията по тяхна вина, продадох си нивите пак по тяхна вина. Нивите продадох на края на 2010г., защото трябваше да си платя данъци, ток, вода. Урони се престижа ми, аз съм герой със златни пагони. През 1985г. бях сержант от полицията и ми дадоха лична награда, защото спасих пет човека от сигурна смърт, а година по-късно отново ме наградиха. Общо 10 човека сме наградени със златни пагони и през три години растеш с по-висок чин. Имаше и съпътстващи  награди - дадоха ми шест апартамента и нито един не съм получил. Всички ги взеха началниците.

Нивите ги продадох на занижени цени, а сега щях да ги продам на по-високи цени. Не съм представил нотариалните актове за продажбата им, а само справка от Служба на по вписвания, защото с това успях да се снабдя. След като изповядохме сделката, нотариалните актове се забавиха две години.

 

         Претендирам обезщетение в размер по 1000лв. на месец, защото съм стоял без работа, което представлява пропуснати ползи за мен от 12.11.2010г. (момента, в който ми взеха документите) до датата на влизане в сила на решението на Бургаския районен съд – 26.02.2013г.

         Още 20 хиляди лева искам обезщетение за неимуществени вреди, за това че беше уронено доброто ми име на носител на наградата „герой със златни пагони”, дадена ми за героизъм.

         Друго няма.

         В молбата съм написал обезщетение в размер на 50 хиляди лева, но адвокатите ми казаха, че така не може да се пишат произволни суми.

        

        

         Написал съм и сумата от  8 984лв. за продажбата на нивите, която изчисли адвокатката, но незнам как го изчисли това.

         Тези вреди претендирам с лихви, каквито реши съда и нека да бъдат

в размер на законната лихва считано от 12.11.2010г. до 26.02.2013г.

         Имам свидетели за това как началника ми взе свидетелството и ме обиждаше и те са разпитани при съдия Г.в районния съд. Тези същите свидетели моля да бъдат призовани, като ще уточня адресите им за призоваване допълнително с нарочна молба. Имената на свидетелите са И.Б.Н. и Д.В.Д..

Имам документи, че съм психично здрав, други доказателства няма да соча.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам исковата молба. Представям и моля съда да приеме писмените ми бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че искът се явява недопустим, поради което настоящото производство следва да бъде прекратено.

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Следва да се УКАЖЕ на ищеца, че ако производството по делото продължи, следва да докаже твърденията си, на които е основал исковата молба, като носи цялата доказателствена тежест за това.

 

С оглед направеното възражение от ответника за това, че производството срещу Областния отдел „АА“ - Бургас е недопустимо, следва да се ЗАДЪЛЖИ началника на отдела да представи Устройствения правилник на ИА „АА“. 

 

Предвид гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело гражданско дело № 1617/2017г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

 УКАЗВА на ищеца, че ако производството по делото продължи, следва да докаже твърденията си, на които е основал исковата молба, като носи цялата доказателствена тежест за това.

 

 

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по автомобилна администрация (ИА „АА“). 

 

ВНАСЯ делото в разпоредително заседание за произнасяне по допустимостта на процеса.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: