ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,01.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На първи ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1204 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15.02 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.С.К., редовно уведомен, явява се лично и с адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 45 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, редовно уведомен, не изпраща представител

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Манев.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ И.Б.Н. и Р.Д.К., редовно призовани, явяват се лично; Д.В.Д., нередовно призован, не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило от ответната страна становище относно молбата-уточнение от ищеца за изменение на иска, депозирана в предходно съдебно заседание.

 

 

 

 

СНЕМА самоличността на явилите се свидетели, както следва:

И.Б.Н. – 46 год, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

Р.Д.К. – български гражданин, семеен, неосъждан, син на ищеца; предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

Съдът ПРЕДУПРЕДИ свидетеля К., че може да откаже да свидетелства.

Свидетелят К.: Заявявам, че желая да свидетелствам. Ще говоря истината.

 

         Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетеля К..

 

Разпит на свидетеля Н.:

         Адв.Н.: Свидетелят Н. е присъствал заедно с ищеца, когато са му взели документите.

Разкажете какво и кога се случи?

Свидетелят Н.: Точно ден не помня, но беше през 2010г. Извикаха ни в ДАИ за справка. Началникът на ДАИ, аз, Д. и Д.Д.. Проверяваше ни документите. Взе ни документите. Моите провери и ме освободи, пусна ме. А документите на Д. останаха там.

         Адв.Н.: Какво беше обяснението да бъдат задържани документите му?

Свидетелят Н.: Аз впоследствие разбрах, че е имало някакви нередности и имало някакъв донос спрямо него.

Адв.Н.: Спомняте ли си дали му беше връчен някакъв акт, който да разпише.

Свидетелят Н.: Не.

Адв.Н.: Казахте, че сте ходили тогава заедно в ДАИ. Къде работехте тогава?

Свидетелят Н.: Карах такси към „Индикар“.

Свидетелят Н.: Заплатата откъде Ви плащат?

Свидетелят Н.: Аз работех като самоосигуряващо се лице. Отношенията ни бяха с „Индикар“. Лично за мен, аз си плащах заплатата.

         Адв.Н.: Казахте, че към онзи момент сте работили към „Индикар“. Карахте кола към „Индикар“ или заплатата Ви плащаше „Индикар“?

Свидетелят Н.: Карах кола на „Индикар“, но отношенията ни са с други фирми.

Адв.Н.: Той потърси ли си друга работа?

Свидетелят Н.: Потърси, но на тази възраст не можа да намери друга работа. Горе-долу две години, доколкото знам беше без работа.

         Адв.Н.: Като колега как го познавате?

Свидетелят Н.: Не мога да кажа нищо лошо за него. Остана без работа. Остана без пари. Продаде си имота.

         Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Разпит на свидетеля К.:

         Адв.Н.: Свидетелят ще обясни емоционалното състояние на бащата.

         Знаете ли кога са му отнели документите за таксиметров шофьор?

Свидетелят К.: Да. Това беше през 2007г, бях студент. Баща ми е шофьор на такси и след като му взеха документите трябваше да спре да управлява таксито, понеже това му е основното нещо, с което се е занимавал през последните 15 години. Нямаше друга работа и в продължение на две години той не работеше. Правеше опити да си намери някаква работа. Апартаментите ни са един до друг. Ние живеем един до друг. Правеше някакви опити да си върне документите, пишеше жалби ли, какво точно не знам, но не се получаваше. Започна да изпада в тежко финансово състояние. Това продължи повече от една година. Не работеше нищо. След месец-два, понеже е нямал много пари събрани, вече започна да продава техника от вкъщи, някои неща, с цел да събере някакви пари. След което продаде и земя. Имаше наследствени ниви, продаде ги тях, дори бях с него в момента, в който ги продаде.

         Това е от финансовата страна. Психически също не беше добре. Рухна психически и емоционално. Реално вижда се един нормален човек, но той не е същият. Аз като го гледах, блясъкът в очите му угасна. Той не беше същият. Все още не е това, което беше на времето, но малко се посъвзе. Но тогава беше наистина много зле. Продаваше железа. Изряза металните парапети на терасата, за да ги продаде. Продаде всичко, от което можеше да изкара някой лев. Отслабна изключително много.

Адв.Н.: След като му взеха документите, той направи ли опити да си върне пригодността, имаше ли пречка?

Свидетелят К.: След като му взеха документите, той прави опити да си ги върне или да изкара нови. Това, което сподели е, че се скарал с шефа на ДАИ и затова не му дават документите. Явяваше се на изпити за таксиметрова дейност. Това, което ми сподели е, че не му дават документите, защото се е скарал със шефа.

Адв.Н.: Той спирал ли е някога да извършва тази дейност?

Свидетелят К.: В този период не работеше нищо. В някои малки периоди го викаха в изборни комисии, но това е за една-две седмици или няколко дни.

Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Адв.Н.: Във връзка с иска за имуществени вреди, в предходно  съдебно заседание представихме трудови договори, с което установяваме, че в един продължителен период от време е работил като таксиметров шофьор. Последното му трудово правоотношение е от 27.11.2009г.  Трудовият договор е представен и в тази връзка твърдим, че към датата е работил в таксиметрова компания ЕТ „Фейт-Вяра Стоева“ и конкретизираме искането към съдебно-техническата експертиза, а именно:

Моля да назначите вещо лице, което да вземе предвид възнаграждението получавано от ищеца в ЕТ „Фейт-Вяра Стоева“ на основание трудов договор № 17/27.11.2009г., да изчисли общия размер  на трудовото възнаграждение, което би получавал за периода от 12.11.2010г. до 05.10.2012г., като отчете дължимите данъци и осигуровки.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам.

 

Съдът намира, че следва да бъде уважено искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да изчисли размера на възнаграждението, което би получил ищеца за времето от 12.11.2010г. до 05.10.2012г., като приспадне дължимите се данъци и осигуровки за този период.

Експертизата да се извърши от вещото лице Н.К.при депозит в размер на 100 лева вносим от ищеца в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.12.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: