ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1202 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.И.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява не изпраща представител.

 

С молба вх. №8846/15.10.2013 г. адвокат С.К. – процесуален представител на жалбоподателя, заявява, че не може да се яви в съдебно заседание поради ангажираността му по изпълнително дело за извършване на въвод в с. Крушево, община Карнобат, но с оглед процесуална икономия не възразява да се даде ход на делото и да се приеме като доказателство по делото представената от административния орган административна преписка. Заявява, че оттегля искането си за изискване на НАХД № 2230/2012 г. на Районен съд Бургас и искането си за задължаване на административния орган да представи необнародваната инструкция за патрулно постовата работа и не възразява да се приключи събирането на доказателства. Изразява становище по същество на спора и моли за присъждане на разноските, направени от жалбоподателя, като заявява, че ще представи подробни писмени бележки. Към молбата прилага договор за правна защита и адвокатско пълномощно.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция в спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: