ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1196 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.П.Ш., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Д., с представено по делото пълномощно от днес. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – заместник изп. директор на ДФ „Земеделие“, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба-становище с вх. № 6794/03.07.2017 г. от процесуалния представител на ответникаюк. Л., в която молба е заявено, че в случай на липса на процесуални пречки за даване ход на делото не възразява въпреки неявяването й в днешно съдебно заседание. Не ангажира доказателствени искания. Изразява становище по същество на спора.

 

По хода на делото:

адв. Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод Решение № 5731 от 09.05.2017 г., постановено по административно дело № 6957 от 2016 г. на Върховен административен съд гр.София, с което е отменено Решение № 679 от 08.04.2016 г. постановено по административно дело № 1721 от 2015 г. по описа на Административен съд гр. Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Първоначалното производство е било образувано по повод жалба от Н.П.Ш. против Уведомително писмо с изх. № 02-020-6500/1451 от 31.07.2015 г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

 

Адв. Д.: Поддържам жалбата. В първоначалното производство бяха изготвени необходимите експертизи и събрани всички относими писмени доказателства. Няма да ангажирам нови доказателства. Моля да дадете ход по същество.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на формулирани от тях доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените до момента писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. Д.: Моля уважавания съд да уважи изцяло жалбата ни. Считам, че от събраните по делото доказателства и видно от приетата съдебно-счетоводна експертиза става ясно, че ДФ „Земеделие” неоснователно е отказало полагащата се субсидия в размер, посочен в експертизата. Моля да имате предвид при решаване на делото пледоарията ни при първоначалното производство, както и отговора ни по касационната жалба. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски по представения от мен списък в днешно съдебно заседание. Доказа се, че се органът не е установил и не е доказал твърдените от него нарушения в Уведомителното писмо. Животните, които са заявени, са били налични във фермата и е следвало да ни бъде заплатено.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,36  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: