ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 25.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и  пети ноември              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1192 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

Жалбоподателите Г.К.С., И.И.С., М.К.С. - редовно призовани, се представляват от адв. С..

         Ответникът заместник-началник на ДНСК София - редовно призован, се представлява от юк. К..

         Заинтересованата страна С.С.С.-редовно призована не се явява.

         Заинтересованата страна А.Т.Д. - редовно призован, не се явява.

         Заинтересованата страна А.П.П. - редовно призован, не се явява.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от процесуалния представител  на община Несебър, съгласно опис на л.56 от делото.

 

Адв. С.: Да се приемат доказателствата.

Юк. К.: Да се приемат доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата съгласно описа на л.56 от делото, съдържащ се в молба вх.№ 8069/30.10.2014г.

 

Адв.С.: Моля свидетелят да бъде въведен.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. С.: Въведете свидетеля.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

Д.Г.П. - ** години, със средно-специално образование, неосъждан, несемеен. Приятел от детинство на жалбоподателя Г.К.С..

 

СВИДЕТЕЛЯТ е предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ОБЕЩАВА ДА ГОВОРИ ИСТИНАТА.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС: Познавате ли сградата на С. в Несебър - стар град и по какъв повод?

 

         ОТГОВОР:  Познавам сградата, като деца сме си играли там.

 

         ВЪПРОС: От кога са Ви първите впечатления?

 

         ОТГОВОР:  От първи детски спомени, ходил съм да го викам от тях?

 

         ВЪПРОС: Какво представляваше сградата като етажност, квадратура?

 

         ОТГОВОР:  Къщата беше двуетажна с покрив, имаше на покрива две стаички?

         ВЪПРОС: Как се стигаше до покрива?

 

ОТГОВОР:  По стълби се стигаше до таванския етаж, има ще две стаи с баня и тоалетна.

 

         ВЪПРОС: Извършвани ли са ремонтни  работи на таванския етаж и кога?

 

ОТГОВОР: Спомням си уволних се от казармата през 1998 г. и след казармата те правиха някакви ремонти по къщата и след ремонта разликата от преди това се състоеше в това, покривът стигаше до края и на края не можеше да се стига на човешки бой, след ремонта вече с човешки бой можеше да се стигне до края. По-рано имаше отваряеми капандурки на ската на покрива, а след ремонта прозорците са от страни.

 

ВЪПРОС: След като сте се уволнили са правили ремонта, коя година ориентировъчно?

 

ОТГОВОР:  1999-2000г. една от двете години.

 

Адв. КОСТОВ: Нямам други въпроси.

 

Юк. К.: На колко етажа е къщата сега?

 

ОТГОВОР:  Пак колкото си бяха, само че таванският етаж е по-висок. Всъщност жилищните етажи са три, но не мога да определя.

 

Юк. К.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Има ли тераса в тази част, в която сте наблюдавали извършването на ремонта на покрива?

 

ОТГОВОР:  Нямам спомен, няма тераса, не съм сигурен.

 

ВЪПРОС: Прозорците с колко крила са в тази нова част, в която може да се върви в човешки ръст?

 

         ОТГОВОР:  дву- или трикрилни, големи са.

 

ВЪПРОС: Посещавал ли сте тази част от къщата след извършване на ремонта?

 

ОТГОВОР:  Да. По-рано бяха две стаи с баня и тоалетна, сега са три, но стаите са по-малки.

 

ВЪПРОС: Каква е височината в стаите горе-долу?

 

ОТГОВОР:  В най-високата си част е около 2,50 м, а в най-ниската част е около човешки ръст.

 

ВЪПРОС: Горе-долу колко квадрата са тези помещения?

 

ОТГОВОР:  Около 60 кв.м.

 

ВЪПРОС: Когато излязохте от казармата къде живеехте?

 

ОТГОВОР:  В къщи на ул. „К.”.

 

ВЪПРОС: Колко време продължи ремонта?

 

ОТГОВОР: Около  година, година и няколко месеца.

 

ВЪПРОС: По кое време беше?

 

ОТГОВОР: Беше топло, дали беше пролетта или есента, не си спомням, но със сигурност не беше през лятото.

 

ВЪПРОС: Вашите познати С. пускат ли туристи през лятото?

 

ОТГОВОР:  Не, той си живее там.

 

ВЪПРОС: Какво наложи от две помещения да станат три?

 

ОТГОВОР: Нямам идея. Направи си кухничката от едната страна и спалнята от другата.

 

ВЪПРОС: Освен Вашият приятел, други лица от семейството ползват ли тези помещения?

 

ОТГОВОР:  Не зная.

 

СВИДЕТЕЛЯТ БЕШЕ ОСВОБОДЕН.

 

Адв. С.: Запознах се с представените от Община Несебър доказателства, но не са изпълнени изцяло указанията  на съда. В представените по делото констативен акт и заповед е посочено, че градоустройството е одобрено със заповед от 1981 г. - № РД-02-14-833/28.04.2000г., които третират ПИ, а заповед от 2000г. не е представена по делото. Моля същата де се представи по делото като доказателство, а и същата е предмет на констатация от страна на административния орган при издаване на оспорената заповед. Нямам доказателствени искания.

 

Юк. К.: Не се противопоставям да се изиска тази заповед.

 

Съдът счита, че следва да приобщи като доказателства по делото Заповед № РД-02-14-833/28.04.2000г. на Председателя на Комитета по архитектура и благоустройство при Министерски съвет на РБ.

 

Предвид изложеното като приема, че цитираната заповед има отношение към спора, предвид специфичния й предмет, съдът следва да изиска същата, както от МС на РБ, така и от Община Несебър.

 

С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Председателя на Министерски съвет на Република България да представи заверено копие от Заповед № РД-02-14-833/28.04.2000 г. на Председателя на Комитета по архитектура и благоустройство при Министерски съвет на Република България, в 10-дневен срок от датата на получаване на съобщението.

         УКАЗВА на третото лице, че при липса на подобна заповед в архива на Министерски съвет или в някоя от подчинените му структури, следва да бъде изпратено уведомление до съда.

УКАЗВА на третото лице, че при неизпълнение на определеното задължение в срок, без уважителна причина, съдът ще наложи санкция по реда  на чл. 87, във вр. с чл. 91 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК.

 

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Несебър да представи заверено копие от Заповед № РД-02-14-833/28.04.2000 г. на Председателя на Комитета по архитектура и благоустройство при Министерски съвет на Република България, в 10-дневен срок от датата на получаване на съобщението.

         УКАЗВА на третото лице, че при липса на подобна заповед в общината следва да бъде изпратено уведомление до съда.

УКАЗВА на третото лице, че при неизпълнение на определеното задължение в срок, без уважителна причина, съдът ще наложи санкция по реда  на чл. 87, във вр. с чл. 91 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: