ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На девети юли                                          две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1191 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.Г.А., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор към ОД на МВР – гр. Бургас, Районно управление – гр. Несебър, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на В.Г.А. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0304-000198/05.04.2018 г. на началник сектор към ОД на МВР – гр. Бургас, Районно управление – гр. Несебър, с която на жалбоподателката е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2А, буква „б“ ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 7 месеца и са отнети 2 броя регистрационни табели с рег. № А4903ВР и свидетелство за регистрация на МПС № 004624077, с искане за отмяна на заповедта или за изменение в размер на минималния срок от шест месеца.

 

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива, представените от ответника писмени документи като административна преписка по издаване на оспорения акт

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

 

Поради липса на други доказателствени искания, по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: