ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 118 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:26 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Калиман-ДМ”ЕООД, редовно призован, се явява адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

       

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице А., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. -   години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

   

АДВОКАТ П.: Въпросът ми е по отношение на отговор на първи въпрос 1 и втори въпрос, по точно втори въпрос относно предполагаемите разход, във връзка с претендираните от органа по приходи суми, може ли да кажете има ли някакви разходи, които не са осчетоводени в дружеството и разполага ли с финансови ресурси дружеството за да ги направи тези разходи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:  Изследвала съм движението на паричните потоци и начина на разходване на паричните средства в заключението си, като съм записала, че по счетоводни данни няма налични парични средства, с които биха могли да бъдат извършени други разходи, освен тези които са осчетоводени. Не установих разходи, които да не са счетоводно отразени.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  лева, от които 500 лева платими от внесения от депозит/л.553 от делото/.

 

АДВОКАТ П.: Моля да допуснете като свидетели Митко Щерев Г., който е присъствал в хода на проверката и снемане на информация от компютъра на дружеството и Ани Миткова Г.а, която е била счетоводител на дружеството към онзи момент, която да обясни това разминаване в информацията на програмните продукти, който органа по приходите е ползвал с официалните данни от дейността на дружеството.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам по искането за разпит на свидетеля, който ще установява информация по данните от програмния продукт, тъй като същите са посочени в протокол, същия не е обжалван, нямало е възражение относно начина и методите за сваляне на информация от сървърите на жалбоподателя. Относно разпита на свидетелката счетоводител, същата няма да даде сведения, които да помогнат за изясняване спора по делото.

АДВОКАТ П.: Протоколът не е в предвидената форма на обжалване. Ние сме го обжалвали постоянно, като сме писали възражения срещу него.

         

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА исканите от жалбоподателя свидетел, чиито свидетелски показания ще бъдат ценени с крайния съдебен акт.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ бяха въведени в съдебната зала и съдът СНЕМА самоличността им както следва:

 

А.М. Ч. - .г., семейна, счетоводител на дружеството-жалбоподател,

М. Щ.Г. -  г., семеен,

и двамата български граждани, неосъждани. ПРЕДУПРЕДЕНИ  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Г., като свидетеля Ч., беше изведена от съдебната зала.

 

АДВОКАТ П.: Каква е връзката Ви с дружеството-жалбоподател?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Съпругата ми е собственик на фирмата и в деня на проверката бях в заведението. Дойдоха две момчета от  НАП, представиха се, легитимираха се. В момента на проверката на работа беше Маргарита Биволарска - сервитьорка и готвача, който беше в кухнята и не присъства. Момчетата поискаха кода за компютъра, аз им дадох кода. Него го имаше на един тефтер, където се записват имената на дистрибутори, търговци. Аз им дадох кода, като казах, че това би трябвало да е, а то се оказа, че не е бил той, но тогава не знаех. Това е някакъв код, с който се стартира тренировъчна програма, с която счетоводителя е обучавал персонала. Контролна покупка не е имало при тази проверка.  Пропуснах да кажа, че като дойдоха в началото момчетата, предложих да се обадя на счетоводителя или собственика, но те казаха, че няма нужда. Втори път намекнах да се обадя, а те казаха само, че ще направят протокол и няма нужда. Наблюдавах проверката. Доста ленти и ролки смениха, какво вадиха, не знам точно. По време на проверката, имахме клиенти и през това време  сервитьорката ги обслужваше и понеже беше зает компютъра, тя пишеше на бележки. На протокола се разписа сервитьорката, защото проверяващите попитаха кой е с трудов договор към заведението и понеже тя беше, тя се разписа. Кодът го дадох аз. Не знам какво точно свалиха, само видях много ленти, че се свалиха.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Знаете ли каква е организацията в заведението? Кой какво работи, колко сервитьора има, как се отчитат средствата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Значи по принцип имаме двама сервитьора, имахме тогава и двама  готвачи. Сервитьорите и готвачите работят на смени от 9.00ч. до 15.00ч. и от 15ч. до 20ч., на осем часа. На смяна има един сервитьор и един готвач. Заведението е малко, с 30 места.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Как се отчита оборота от сервитьорите и на кого се отчитат?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Доколкото съм присъствал и гледал на съпругата ми и дъщеря ми се отчитат. Всеки сервитьор си има код, маркира се, вади си оборота от компютъра и се отчита. Даже някога си оставя в чаша на бара отчета. Аз затова дадох кода защото знам, че всичко е чисто в нашата фирма и обърках нещата. Ако бяхме дали кода на сервитьора щеше да има 10-15 кафета  маркирани и нямаше да стигнем дотук. Тоя код, който дадох представляваше първите девет цифри на аритметиката. Доколкото знам на тази програма за която съм дал кода персонала се е обучавал, тъй като има текучество. Видях кода в тефтера и за нещастие го дадох.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: С този код е обучаван новия персонал  и това не са реални поръчки, които са били, така ли да го разбирам?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не съм служител и не мога да кажа. Това може би счетоводителя ще изясни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Казахте, че са въвеждани данни за обучение на персонал, това не сте го видели да се обучава персонал с този код обаче?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.:  Аз така мисля, че е. Не съм служител,  не съм го измислял този код. Видях го на тефтера и за да помогна на колегите Ви, го дадох, ама сгреших.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: През 2015 година колко сервитьора сте сменили в заведението? Колко проверки е имало?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не мога точно да кажа точно. Текучеството е голямо, някои карат по 1-2 дена, други 1-2 месеца, други около година. Поне 7-8 човека е имало мисля от началото на 2015г. до края на годината. З. К. на първата проверка не е присъства. След това са правени три-четири проверки. Когато дойде мобилната група, сваляха данните от февруари месец. После идваха на още три-четири проверки и едната на мобилната група, която свали всичко на диск, но не мога да кажа на коя дата беше. Мобилната група, дойдоха включиха техните уреди към компютъра, дадоха на нас диск  и за НАП имаше. Трима човека бяха на проверката. Преди това внезапни проверки е имало за касови бележки. Всичко беше изрядно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Кой Ви каза, че това е мобилна група? Счетоводителят присъстваше ли на тази проверка, на която са сваляни данни от компютъра?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Аз я наричам такава група, не знам дали така се казва. Счетоводителят не присъстваше, защото ходи и другаде на работа. Тогава е присъствала З.К., като сваляха данните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възможно ли е през ревизирания период 2013, 2014 и 2015 година всеки месец да е назначаван нов сервитьор, който да е обучаван на тази програма?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Може, понякога и двама на месец, зависи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В жалбата е посочено, че е изчистена базата от фалшивата информация, знаете ли кой я е изчистил - дъщеря Ви или съпругата Ви?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не знам да има такова нещо като изчистване на информация. Ние работим легално винаги. Само защото персонала е в заведението, нито собственика, нито счетоводителя при наличието на такива големи обороти, които се видяха, нямаше да ходят допълнително на друга работа. Такива данни може да проверите при фирмата, която ни обслужва сервизно, че няма такива обороти. За изтриване не знам. Принтерът се беше развалил и сме го носили на поправка, но нямам данни за изтриване на информация.

На 11.02 свалиха информация на трите приложени бона по делото, на диск информация не е сваляна на 11.02, само една торбичка ленти имаше взета.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетелят.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят Г., който остава в съдебната зала и пристъпва към разпит на свидетелят Ч., която беше въведена в залата.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Бях счетоводител на „Калиман ДМ” ЕООД, но в момента съм в майчинство. Работих във фирмата граждански договор на 4 часа, като трудов договор работих към счетоводна къща. На 11.02.2015г. по време на въпросната проверка бях на работа в счетоводната къща, а за проверката разбрах доста по-късно и проверяващите органи бяха си тръгнали. Късно вечерта управителят ми се обади и ми каза за проверката. Аз свалените данни не съм ги виждала, чела съм само крайни стойности. До справките не съм имала достъп, не съм ги виждала. Не знам какво точно е свалено. Искам да уточня  фирмата работи с програмата „Микроинвест склад про”. Тази програма е инсталирана от самите програмисти на „Микроинвест”. Като започнах работа във фирмата, като сключих договор, като счетоводител да работя, понеже не бях запозната с тази програма, а като счетоводител с доста стаж, са ми казвали, че за да не объркам нещо и се науча да работя с дадена програма, да не работя в началото с базата данни, а да създавам една опитна такава база данни и да се обучавам и когато започна да разбирам програмата едва тогава да започна да работя в реалната база данни. Именно поради тази причина когато сключих трудов договор, за да не допусна грешка, тъй като не познавах програмата, създадох копие от нея и започнах да се обучавам за какво са различните функции, тъй като програмата предлага много опции за справки и други данни да се вадят от там. Създадох копие на програмата за да се обуча и затова към момента на проверката има две програми, тази на която работи фирмата и тази която създадох като копие за да се обуча, която аз съм съставила като копие от оперативната програма. Тези програми са с един код за достъп, но човек който е запознат с програмата, аз като счетоводител и управителя, може да разпознае в коя база данни е влязъл, затова се е получило объркване при проверката. Сервитьорът влиза само в реалната база данни. Този човек е дал код, тъй като го е нямало управителя или мен и те са влезли в опитната база данни и не са разбрали, че не са оперативната база данни. Нямаше да бъде допусната самата грешка, ако аз или управителя присъствахме на проверката. Всички контакти с НАП съм ги осъществяла аз лично, като счетоводител. Направих опит да обясня разликите за двете програми, но съответно от НАП не приеха това обяснения. Техният отговор беше „Искаме доказателства черно на бяло”, в резултат на което представих три папки на всички продажби реализирани от януари 2011г., когато е започнала дейността на фирмата до януари 2015г.. Като се съдържаха подробни данни за продажбите като дата, час, секунда даже, номер на операцията, номер на  фискалния бон и при разглеждане на самите справки самия номер на операциите съвпада с декларираните финансови отчети, тъй като на тях има номер и брой фискалните бонове, като се счита, че данните са едно към едно с декларирания годишен оборот, но от НАП и това не приеха. Програмата е така направена, че никой друг, който няма познание да не може да се рови, освен програмист. Самата програма е много добре защитена и само програмисти на „Микроинвест” могат да проникнат и извършат промени. Аз лично занесох компютъра на „Микроинвест”, с идеята тази опитна база данни да бъде изтрита и те изтриха тази база данни, след проверката. От НАП поискаха разпечатки КЛЕН, които са два вида обобщена и подробна. Аз отидох в „Микроинвест”, тъй като не мога сама да направя тази справка от програмата. Отидох в „Микроинвест” със самото искане от НАП и те ми извадиха за справка КЛЕН за 2013, 2014 и януари 2015г., която е на база на данните на дневните обороти. Като занесох справката, НАП казаха че това е обобщена, а те искат подробна справка. Отново се върнах  в „Микроинвест” за да изкарат подробната справка Клен, но  техният отговор беше, че става въпрос за страшно голям период от време и фискалният принтер няма да издържи на това натоварване, тъй като към една фискална бележка са прикачени 4-5 междинни бележки, които се принтират също за подробната справка и времето  което ще отнеме  ще е няколко денонощия и ще трябва една количка с ролки за касов апарат. Казаха меко казано, че не е възможно това и че никой не е искал до сега такава справки за такъв голям период. Написах една декларация, че няма как да стане тази справка до НАП и да  предложат друг вариант за справка. Като говорих по телефона с НАП, казах че ще ми напишат акт за възпрепятстване на проверката и ми затвориха телефона. В самото искане пишеше само, че  искат справка Клен. Никъде не пишеше подробна справка КЛЕН по фискални бележки ден за ден и аз съм представила справка КЛЕН. Акт за нарушение на дружеството беше съставен още при първата проверка февруари месец, който акт е за неиздаване на касови бележки. Той беше за сумата от 500 лева и затваряне на заведението за един месец. Контролни покупки тогава не са правени, не е проверявано дали са издавани фискални бележки, просто на предположение на актосъставителите е съставен. След като съставиха акта ни беше обяснено, че най-добре е да отидем да платим глобата в НАП, за да не се затваря заведението и поради тази причина платихме на следващия ден глобата, за да работи заведението. Няма направено контролна покупка, на база на подозрение на контролните органи е съставен акта. Няколко пъти след това са правени  проверки в „Калиман” и са правени вече контролни покупки и се констатира, че се издават касови бележки и касовата наличност съответства с тази която е декларирана. Не знам как може да се укриват приходи в такива размери при положение, че при контролните покупки се издават  касови бележки и няма несъответствие  констатирано от данъчните органи.

Копирах самата база данни, с всички данни за стоки и покупки и т.н. Програмата предоставя такава възможност, че с кликване се копират данните и ги сложих в другата програма, която си направих за да се обуча за да мога да пробвам всички операции, които предлага програмата. По елементарен начин копирах и прехвърлих в другата база данни, за да имам достоверни данни на които да се уча. При самото прехвърляне, ако кликнеш няколко пъти, един оборот се копира няколко пъти и затова оборотите в обучителната програма са по-големи от другата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Откога обслужвате „Калиман”?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: От януари 2015г. работя като счетоводител на „Калиман”. През 2013г. и 2014г. не съм била счетоводител на фирмата и затова са копирани данните до януари 2015 г.. Копирала съм старите данни, защото като постъпвам и започвам да се обучавам, като правя копие на базата данни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Кодовете, които Вие ползвате и другите служители имат ли някакви ограничения за ползване на програмата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Кодовете са различни. На сервитьорите достъпа е доста ограничен. Те нямат право да правят много справки. Единственото, което могат да правят е да откриват нови сметки, да маркират стоки и да закриват самите сметки. Това е единственото което могат да правят с кодовете си, т.е. имат ограничени права.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Кодът, който ползвате с какви права е?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Аз ползвам кодът на управителя, който има права на всякъде. Мога да правя всякакви справки и да влизам в различни база данни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Знаете ли при първоначалната проверка какъв код е даден?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Доколкото знам е даден кода, който аз ползвам и затова са влезли в опитната база данни, която аз ползвах за обучение. Самата програма предлага страшно функционалности като и прехвърляне на продажби и всякакъв вид операции от една база данни към друга. Дава право на много видове справки на продажбите, автоматично изчисление на надценки, справки за мениджмънта, които аз още не бях разгледала и след проверката вече нямах такава база на която да се обучавам и не ги разгледах.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Казвате, че работите от 2015г., някаква разлика има ли установено от поверяващите за 2013г. и 2014г.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Да, за 2013г. и 2014г.  има разлики установени от проверяващите. Аз започнах през януари 2015г. и съответно копирам базата данни цялата и правя друга за да се обучавам. Фирмата функционира от януари 2012г. и ако бяха направени справки за 2012г. и там ще има разлики, тъй като аз съм копирала цялата база данни от създаването на фирмата до януари 2015г. и ако съм кликнала повече от веднъж, то информацията се  натрупва в повече и затова има разлики. В зависимост какъв период копирам и колко пъти съм натиснала копиране,  данните се копират няколко пъти, така например ако оборотът е 100 лева и десет пъти копирам в другата база данни става оборота 10 пъти по-голям, но това не означава, че има такъв реално оборот. Значи задавам справка и копирам базата данни от началото на януари 2012г. до януари 2015г., настискам копиране и прехвърлям данните. На следващия ден посочвам друг период, примерно няколко месеца за 2013г., копирам само тях и пак прехвърлям и така оборотите се натрупват в повече. Програмата предлага опция за справка от дата до дата и от документ до документ, според това какво реално Ви трябва. Има страшно много опции програмата. Не мога да кажа колко пъти съм натискала бутона копиране, за да се получат тези големи разлики. Това само данните ще покажат, които са снети.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Знаете ли дали програмата позволява да се издава фискален или нефискален бон, в зависимост от желанието на този, който въвежда поръчката?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Да, доколкото знам има такава опция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Компютърната конфигурация кога е изтрита и какво точно е изтрито, като данни от компютъра?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Може би седмица след проверката са изтрити данните, не мога да кажа точно кога, мина доста време оттогава. Не мога да кажа какво е свалено от компютъра при проверката, тъй като не съм го виждала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Кой въвежда цени, стоки в програмата? Достъпът Вашия и на управителя един и същ ли е в програмата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Всеки сервитьор има код за достъп и сам маркира поръчка и приключва, като накрая на смяната вади отчет и се отчита на управителя. Данните в тази програма, като количества текущите данни – цени, нови стоки, това го въвеждам аз, като специалистите от „Микроиневест” ме обучиха аз да го правя. Преди мен не знам кой го е правил. Ползвам кода на управителя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Казахте, че акта не е бил обжалван и сте платили глобата, но за да има такава следва да има издадено Наказателно постановление. Акт ли Ви издадоха или Наказателно постановление и кое не сте обжалвали?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.:  АУАН не сме обжалвали. Заплатили сме глобата, защото ако не я платим, ще затворят заведението. Не мога да кажа АУАН ли беше или НП.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля. Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът констатира, че приложения на л.81 и л.82 протокол от проверка проведена на 11.02.2015г. е нечетлив, тъй като представеното копието е бледо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7 дни преди следващото съдебно заседание да представи четливо копие от протокол от 11.02.2015г., серия АА №014101.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания към настоящия момент и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.01.2017г. от 10.00 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: