ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1181 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Л.В.К., редовно уведомена, се явява адвокат Г., редовно упълномощен.

Ответникът по оспорването – Общинска служба по земеделие – гр. Камено, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ Г.: Въз основа на издаденото от Вас съдебно удостоверение представям удостоверение от Окръжен съд – гр. Пловдив, от което на база направената проверка се е установило, че действително съобщението не е връчено лично на лицето, а на лице, което е било пред входа на блока.

Други доказателства няма да сочим.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представеното в днешно съдебно заседание съдебно удостоверение №4283/16.03.2009 година, подписано от Председателя на Окръжен съд – гр. Пловдив. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представеното в днешно съдебно заседание съдебно удостоверение №4283/16.03.2009 година, подписано от Председателя на Окръжен съд – гр. Пловдив.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да уважите молбата на моята доверителка и постановите съдебен акт, по силата на който на основание чл. 37, ал. 1 ГПК и въз основа на ГПК да ни бъде даден срок за обжалване на определението.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: