ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер    117    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.05 часа се явиха:

Касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ПРОКУРОРЪТ – Намирам жалбата за процесуално допустима. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена, а постановеното от първоинстанционния Айтоски районен съд решение като неправилно и незаконосъобразно, моля да отмените. В мотивите си първоинстанционния Айтоски районенсъд е приел, че безспорно е доказано допуснатото административно нарушение, но административнонаказващият орган при определяне на санкцията е приложил друга правна норма, а не конкретната за този казус. Този извод на първоинстанционния Айтоски районен съд намирам за необоснован. Следва да се посочи, че в случая става въпрос на нарушение на чл.103 прел. 2 от ЗДвП, като в наказателното постановление е посочено, че административнонаказващият орган е определил санкцията на основание чл.175, ал.1, т.3 от ЗДвП, но според Айтоския районен съд следва да бъде определена по реда на чл.175, ал.1, т.4, а не т.3. Това е прието от същия за съществено процесуално  нарушение, поради което и с този мотив наказателното постановление е отменено. Не споделям извода на първоинстанционния Айтоски районен съд, защото санкцията по чл.175, ал.1 от ЗДвП е еднаква по отношение на всичките 6 точки. Дори да се възприеме, че наказващият орган е посочил неправилно т.3 вместо т.4, това по никакъв начин не променя размера на санкцията, но дори и да приемем, че това е нарушение, не считам, че това нарушение е от  категорията на съществените такива, което да е ограничил по какъвто и да е начин правата на нарушителя. В тази връзка намирам, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и необосновано, поради което ще Ви моля да го отмените и да потвърдите издаденото наказателно постановление, като законосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: