ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 21.04.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    Х-ти Административен състав

На двадесет и първи април                                 две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д. 

административно дело номер 117 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Х.Д.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Командирът на поделение 32890 – гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили са по делото изискани от ответника писмени доказателства, както и писмени бележки от жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Представям становище по писмените бележки от жалбоподателят. Нямаме искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Считаме подадената жалба за недопустима, поради което молим същата да бъде отхвърлена, тъй като е подадена след изтичане на законоустановения срок. Алтернативно молим жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение. Ще представим писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: