ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети юни                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1178 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Аджибадем сити клиник медицински център Бургас“ ЕООД, редовно уведомен, не се представлява. Постъпила е писмена защита с изявление по същество и представено пълномощно от фактическия автор на писмената защита.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК - Бургас, редовно уведомен, се представлява от ст. ю.Й., с пълномощно от днес.

 

 

ю.Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата от „Аджибадем сити клиник медицински център Бургас“ ЕООД против заповед за налагане на санкции № РД-2-670/19.04.2017 г. на директора на РЗОК Бургас д-р Г., с която на лечебното заведение се налагат шест санкции „финансова неустойка“, всяка по 50,00 лева, или на обща стойност 300,00 лева.

СТ. ю.Й.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приеме административната преписка, която съм представила.

 

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания.

СТ. ю.Й.: Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената заповед за налагане на санкции № РД-2-670/19.4.2017 г. като законосъобразна и да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Моля да ми предоставите 10-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: