ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.01.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На тринадесети януари                                       две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер 1178 по  описа  за 2008 година.

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ, редовно уведомени, не се явяват. За всички – адв. К.

За ОТВЕТНИКА - Община Царево, редовно уведомени, се явява адв. О.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

Не се явява вещото лице.

Постъпила е молба за удължаване на срока, за да може да се извърши експертизата.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. К.: Имам възражение по допускане на задача 3 от молбата на адв. М., тъй като става въпрос за отговор на правен въпрос. Имам и аз въпрос към така допуснатата експертиза:

1. Какъв вид е устройствената зона, когато попада процесния имот по действащия ОУП към момента на издаване на обжалваната заповед?

        

         АДВ. О.: Поддържам искането за изготвяне на експертизата със задачите, които сме поставили, в т. ч. и задача 3. Не считаме, че се касае за правен извод, тъй като вещото лице следва да изходи от вида на допуснатата с конкретната заповед постройка и да изчисли към определена категория по-обща от постройка съгласно тяхното предназначение и оттам да направи извод дали е допустимо разполагането на бетонов възел в зона с установеното от вещото лице предназначение. Други доказателствени искания няма да соча. Не възразявам срещу искането за отговор на задачата, формулирана от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПОСТАВЯ за отговор на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза задачата, формулирана от адв. К.

         Съдът с крайния си съдебен акт ще прецени характера на дадените отговори на вещото лице, с оглед възражението за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.02.2009 г. – 13,30 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: