ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 11.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1170 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Х.Х., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат И., с пълномощно от днес.

 

 За ОТВЕТНИКА - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, представител не се явява.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Х.Х.Х. като майка и законен представител  на малолетното си дете Т.Г.З. против Заповед № РД-334/13.02.2013година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с  която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02100871 от 25.02.2007година, издадено на риболовен кораб с външна маркировка НС 335 и име НС 335.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата, с едно допълнение към нея, а именно моля в решението си да постановите на ИАРА да ни възстанови направените по делото разноски. Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените с жалбата доказателства и да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ И.: Моля да уважите жалбата на посочените в нея основания. Доколкото в конкретното административно производство се претендира от ответника липсата на удостоверение за придобито право за усвояване на ресурсите от риба и други водни ресурси на моя доверителя за периода 01.01.2012год.-31.12.2012год., административния орган е предал правно значение на този период, какъвто нито един закон  не му  предявява, включително и посочения ЗРА, където подобна хипотеза за отнемане на разрешителното е липсвала и поради тази законова липса няма как да е съблюдавано това задължение от жалбоподателя. ЗРА е изменен август месец 2012 година. Моля за присъждане на направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

     

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: