ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 11.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1168 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.С., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, представител не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на П.И.С. против Заповед № РД-441/13.02.2013година на изпълнителния директор на  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с  която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав №03100664 от 19.07.2006година, издадено на риболовен кораб с външна маркировка ВН 3859 и име ВН 3859.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№5713/10.06.2013год. от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат Х.Д., в която заявява, че не се противопоставя да се даде ход на делото в нейно отсъствие, поддържа жалбата, сочи че нямат доказателствени искания и моли да се отмени обжалваната заповед.

 

По доказателствата съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: