ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1162 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.М.Л., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Т.: Към настоящия момент заявявам, че не са  платили обезщетението на ищеца.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Във връзка с издаденото ни съдебно удостоверение, представям писмо от ТД на НАП-Бургас, от което е видно, че през процесния период ищецът не е получавал трудово възнаграждение. Представил съм в предходното съдебно заседание Заповед №ЧЗ-296 от 25.04.2013година, с която е определено възнаграждението на ищеца върху което следва да се изплати обезщетението, като това е същия размер на възнаграждението и към датата на признаването на уволнението за незаконосъобразно, а именно 17.04.13година, когато влиза в сила решението на Върховен административен съд.

Други доказателствени искания  нямам.

 

АДВОКАТ Т.: Да се приема представеното в днешното съдебно заседание писмо от ТД на НАП-Бургас.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Поддържаме предявения иска за присъждане на обезщетение в размера, който е указан в жалбата, подадена от моя доверител и за така претендирания срок от 10 месеца. Моля да осъдите ответната страна да възстанови и направените от доверителя ми разноски и заплатен адвокатски хонорар.

 

ИЩЕЦЪТ Л.: Искам  изрично да заявя, че поддържам иска спрямо Община Бургас за изплащане на 10 заплати. Поддържам и казаното от адвокат Т..

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам, че приложимия материален закон в настоящия случай е чл.104, ал. 1 от Закона за държавния служител, съгласно която разпоредба размерът на обезщетението се определя съобразно основаната заплата на уволнения държавен служител определена към момента на признаването на уволнението за незаконосъобразно за период не повече от 6 месеца и в този смисъл моля да постановите решение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.20 часа.

     

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: