ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 115 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.35 часа се явиха:

 

Ищецът С.Х.С. не се явява и не се представлява, редовно уведомен.

За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Георги Дуков.

Явява се свидетеля Ч.И., доведен от ОД „Охрана“.

 

СЪДЪТ докладва постъпила молба от пълномощника на ищеца, с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие. С молбата са поставени въпроси към свидетеля.

 

Прокурор ДУКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от ответната страна с приложени към нея писмени доказателства, както следва: становище от началник на затвора Бургас, медицинска справка, копие от здравен картон.

 

         Съдът пристъпи към разпит на свидетеля.

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

Ч.Г.И. на 40 г., българин, български гражданин, осъждан, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

Свидетелят И.: Познавам ищеца. Аз съм отговорник на килията, в която беше настанен той при постъпването си в затвора. През целия му престой в затвора бяхме в една килия. Килията ни е № 312, 9-та група. Размерите и́ са приблизително 6м./3м., не съм я мерил. В нея сме настанени 15 човека, на трите вишки. Килията е с три малки прозорчета, осветлението е слабо, да не говорим за чистия въздух- и там е мизерия. Течаща вода в килията няма. Имаме достъп до течаща вода само през деня, когато килиите са отворени. През нощта килиите се заключват и нямаме достъп до санитарните помещения, съответно нямаме течаща вода. В килията няма санитарен възел. По голяма и по малка нужда, всичко се извършва в пластмасови кофи, които се амортизират много бързо, пластмасовите капаци се амортизират и миризмата е много силна. В килията има плъхове, мишки, хлебарки, напоследък има и дървеници. Почти нямаме пряк достъп до дневна светлина, поради малките прозорчета. Има три прозореца, които са с големина 70см на 80 см, но не мога да се ангажирам с точния размер на прозорците. Като може да се отваря вратата, се получава и проветрение, но през нощта, когато вратите се заключат- от 19.45ч., спира всякакво движение на въздуха. Остават само трите прозореца, от където не се получава вентилация, защото са затворени с вишките. Вишките са легла на три етажа. Ищецът се е оплаквал от лошите условия, няма човек в затвора, който да не се е оплаквал. Лично съм свидетел, защото донякъде бях и негов наставник. За конкретни заболявания - психически или други вследствие на лошите битови условия не ми е известно да е страдал, освен обикновените главоболия кой къде да седне и кой къде да стои прав, поради липса на достатъчно място в килията.

Прокурор ДУКОВ: Нямаме въпроси към свидетеля.

Съдът отведе свидетеля от залата.

 

Прокурор ДУКОВ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА становище от началник на затвора Бургас, медицинска справка, копие от здравен картон.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Прокурор ДУКОВ: Считам исковата претенция за неоснователна и недоказана. Ищецът в случая не ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си за претърпени лично от него имуществена вреди, които да са от пряка и непосредствена последица от пребиваването му в затвора Бургас. Разпитаният в днешното съдебно заседание свидетел пресъздава в цялост обстановката, в която се изтърпяват наказанията от лишените от свобода, но в показанията му не се съдържа информация как и доколко тези условия са се отразили отрицателно на емоционалното и физическо състояние на ищеца. Настъпване на неимуществените вреди, както и тяхната непосредствена причинно-следствена връзка с условията в затвора не следва да се предполага, а подлежи на доказване, като считам, че в случая това не е проведено от ищеца, поради което моля да отхвърлите претенцията изцяло.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: