ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 27.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и седми март                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: Г. РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 115 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛ – Районна прокуратура Бургас, редовно призован, явява се прокурор Г. К. от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ОТВЕТНИК – Общински съвет Камено, редовно призован, не изпращат представител.

 

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР К.: Поддържам протеста.

Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с протеста и тези – с административната преписка.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да бъде приключено съдебното дирене и се даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с протеста и с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР К.: Уважаема госпожо съдия, поддържам протеста, внесен от Районна прокуратура Бургас против решение на Общински съвет Камено, като считам същия за основателен и напълно споделям мотивите, изложени от прокурора от Районна прокуратура Бургас.

Моля да уважите протеста и обявите нищожността на решението на Общински съвет Камено, обективирано в Протокол № 8, т. 7 от 22.04.2008 година.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: