ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети октомври                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1158 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.М.Ж., редовно уведомен, се явява лично и с адв.С.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 13 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Инспектор в Криминална полиция при ВТОРО РУП-БУРГАС, А.Т., редовно уведомен, се явява лично.

        

Адв.К.: Нямам възражение по хода на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата. Да се приеме представената административна преписка, изключая протокол за разпит на свидетел, тъй като същият, находящ се на лист 18 от делото, не е част от административната преписка, а е част от водено досъдебно производство, което е по съвсем други правила и не може да бъде част от административната преписка.

         Останалата част от доказателствените ни искания поддържам. Водя един свидетел, който моля да се разпита в днешно съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Освен изпратената административна преписка, други доказателства няма да соча. Не възразявам по искането за разпит на свидетел.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, като относно възражението на адв.К. за неприемане като доказателство по делото на писмено доказателство, представляващо протокол за разпит на свидетел от 08.05.2014г., находящо се на лист 17-18 по делото, по неговата относимост към предмета на спора, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

Намира доказателственото искане за събиране на гласни доказателствени средства за основателно, доколкото посредством разпита на свидетеля биха се установили правнозначими за решаването на спора факти, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият днес свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

Н.Н.Т. – 36г., български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля Т.:

Въпрос на адв.К.: Познавате ли Т.Ж.?

Свидетелят Т.: Познавам го, съседи сме.

Въпрос на адв.К.: Известно ли Ви е преди време Ж. да е имал проблеми с полицията, Вие лично участвали ли сте?

Свидетелят Т.: Лично не съм участвал. От жена ми разбрах, че е бил задържан, поради оплакване на живущите (комшии под нас), че бил спукал гумата на тези съседи в кооперацията. Кооперацията е едно малко блокче.

Въпрос на адв.К.: Вас викаха ли Ви в полицията разследващ полицай да Ви разпитва за спукването на гумата?

Свидетелят Т.: За спукването на гумата не са ме викали, а за съвършено различен случай, но пак за оплакване от същите хора. Според тях, тези същите съседи, джипът им бил напръскан с пяна от мен. Така разбрах и за другия инцидент.

Въпрос на адв.К.: Кога е станало това? По това време, когато се е случило това, Т. да Ви е бил на гости и да е напускал жилището?

Свидетелят Т.: Да, Т. ми беше на гости през това време, за времето, когато е спукана гумата и напръскана колата. И при двата случая беше у нас, но има няколко дни разлика. Стояхме на маса, момчето слезе да си вземе цигари, постояхме час-два и си тръгна.

         Въпрос на адв.К.: По кое време беше това?

         Свидетелят Т.: Късно вечерта. За час, не мога точно да кажа.

         Адв.К.: Нямам повече въпроси.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Свидетелят беше запознат, че не сме го търсили за спуканата гума, а за повреждане на автомобила на съседа, което се изразяваше в повреда на една от вратите на автомобила поради напръскването. Предшестващото беше спукването на гумата на същия автомобил, но като дати на двете събития не мога да кажа точно.

         В следствие на спукване на гумата, тъжителят беше монтирал видео камера за наблюдение насочена към автомобила си и вследствие щетата при напръскването с пяна ни беше предоставен видеозапис, от който се виждаше, че автомобилът на Т.Ж. беше в непосредствена близост до повредения автомобил и ясно се виждаше, че датчика на алармата на повредения автомобил свети червено, в смисъл вижда се преди впръскването на пяната, че е включена алармата. Но след впръскване на пяната част, от нея попада върху този диод и вече не се вижда това мигане на червената лампичка, което да означава, че алармата е включена. По същото време г-н Ж. беше излязъл и беше в близост до повредения автомобил и въз основа на тези данни бяха проверени тези лица.

        

         Адв.К.: Моля ответникът да направи едно уточнение, като моля административният орган на основание чл.144, във връзка с чл.176  от АПК да заяви дали увреждането на гумата на процесния автомобил и напръскването с пяна е станало в един и същи ден.

         ОТВЕТНИКЪТ: Бях ясен в обяснението си по-горе, че това не се случи в един и същи ден. Двата инцидента касаещи този автомобил не са се случили в един и същи ден.

         Адв.К.: Нямам други доказателствени искания.

         Представям разписка за внесен адвокатски хонорар в размер на 200 лева.

 

         Съдът, като съобрази изявленията на страните, че други доказателства по делото няма да бъдат ангажирани

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.К.: Моля да уважите жалбата и като намерите, че заповедта за предприетата административна мярка „полицейско задържане” по реда на ЗМВР е незаконосъобразна, да я отмените с последиците по закон, като присъдите на доверителя ми направените по делото разноски.

         Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

         На първо място, заповедта не е мотивирана. Съгласно изискванията на закона - чл.63 от ЗМВР (отм.), в заповедта следва да бъде вписано фактическото основание. Посоченият чл.216, ал.1 нищо не говори на обикновения гражданин. Липсата на мотиви не позволява на съда да провери законосъобразността. Дори в докладната записка, съставена на 28.05.2014г., това е три седмици след задържането, отново няма каквото и да е посочено. Тъжителят г-н Х. изразил основателно съмнение за автора на деянието, за което жалбоподателят Ж. *** и изготвят заповед за задържането му. Той е взет от дома си в 7.00 часа, а заповедта за задържане е издадена в 7.20 часа сутринта. Никаква проверка, просто противно на духа на идеята на закона, по отношение на Ж. е упражнено абсолютно незаконосъобразно правомощие дадено на органите на МВР със съвсем друга цел и основание.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Относно изготвянето на заповедта за задържане и чл.216, на Ж. му беше разяснено в какво се състои. Обикновеният гражданин няма отношение в случая. Но на задържаното лице беше цитирано точно и беше запознат детайлно със случая, по който е във РУП. Часът обявен в заповедта е часът, в който най-вероятно е бил качен в служебния автомобил.

         Считам, че издадената заповед е законосъобразна и съм имал основание да действам по този начин.

         Моля да отхвърлите жалбата.

 

Съдът дава на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: