ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1156 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.К.М., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Ответникът Я.А.Я. – разузнавач в І РУ на МВР Бургас, редовно призован, се явява лично.

Явяват се свидетелите К.Т.С. и Я. В. П., редовно призовани.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната и пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът изведе от залата свидетелят Я.П..

 

Съдът сне самоличността на свидетеля К.С., както следва:

К.Т.С., 28г., неосъждан, без дела и родство със страните. Работи в І РУ МВР като разузнавач в криминална полиция

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК, за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Г-н С., къде сте гледали видеозаписа, във връзка с кражба в магазин на ул. Мара Гидик, магазин за булчински рокли и кого сте разпознали?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Видеозаписът съм го гледал, той е иззет в І РУ. На видеозаписа се вижда как едно лице влиза в магазин. По случая има образувано досъдебно производство. На записа разпознавам Д. М., който познавам от работата ми в криминална полиция. Разпознавам го по походка, фигура, начин на движение.

ВЪПРОС на СЪДА – Във друго съдебно производство, ваша докладна, или писмен акт, да сте записвали, че сте разпознали друго лице?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Издавал съм заповед за задържане на Д. за същата кражба. В І РУ постъпи информация, че извършител на кражбата е Д. М., като съучастник е посочен Д.. Единият като пряк извършител, но на записа се вижда М., който го разпознавам аз.

ВЪПРОС на СЪДА – Приличат ли си двамата, различават ли се, как установихте кой точно е на записа?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Д., съм го виждал многократно. Единият е по-висок, ходи по приведен, вървежът на единия е по-различен. Многократно съм го виждал М. и няма как да го объркам. Много кражби има извършени от тях и няма как да го объркам. Това е лице, което е активен криминален контингент и извършва кражби, от опит знам и няма как да го объркам.

ВЪПРОС на СЪДА – Каква съпричастност има другото лице?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Информацията е, че са извършили кражбата заедно, единият е отцепка. Това е оперативна информация. Отцепка е, когато единият извършва кражбата, а другият гледа има ли патрули.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Всичко това, което казахте сега да сте го говорили по друго дело? Разпитван ли сте като свидетел по друго дело и дали сте го казали, но за другото лице, за Д. например.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Разпитван съм по делото за кражбата. Не мога да кажа, там е разследващия полицай.

ОТВЕТНИКЪТ Я. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Я. В. П..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Я. В. П., 28 г., неосъждан, без дела и родство със страната, работи в ОД МВР Бургас като оперативен работник.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК, за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Г-н С., къде сте гледали видеозаписа, във връзка с кражба в магазин на ул. Мара Гидик, магазин за булчински рокли и кого сте разпознали?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Конкретната дата, на която беше извършена тази кражба не си спомням, но за случая си спомням. Беше ни сведено и образуваха досъдебно производство. Спомням си, че се касаеше за проникване в магазин. На мен ми беше разпределена ролята да извърша оперативно-издирвателни действия. Задачата ми беше да обходя района да огледам за камери, заснели произшествието и да иззема записите. През деня обиколих, установих и взех видеозаписите. Гледал съм видеозаписите. На тях се виждаше, че вечерта, около 3 часа, лице, облечено с тъмни дрехи, минава покрай улицата и влиза в конкретния магазин. По външните белези на лицето, по телосложението, по осанка, по външни общи белези, разпознах лицето Диян К.М.. Виждал съм го и съм работил с него. Многократно съм го виждал.

ВЪПРОС на СЪДА – Знаете ли, че е издадена още една заповед за задържане във връзка със същата кражба?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Да, на Д. Д. и него съм виждал във връзка с работата ми.

ВЪПРОС на СЪДА - След като на камерите се вижда само едно лице, защо са задържани две?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Доколкото си спомням, имаше оперативна информация, която гласеше, че извършител е Д. М., а съучастник е Д.. Двамата се движат заедно и за това има две заповеди.

ВЪПРОС на СЪДА – По какво разпознахте, че е Д. М.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – По външните белези на лицето, по фигурата, осанката, походката. Доста пъти съм го виждал, над 10 пъти съм го виждал.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Каква е вероятността да сбъркате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Има някаква вероятност.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Правилно ли разбрах, че сте взели записите от камерите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Сутринта беше, рано, почнах към 9 без 15 да оглеждам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Да знаете какво е станало с това досъдебно производство.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Смених службата и нямам информация, какво е станало с досъдебното производство.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Участвахте ли в задържането на М..

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ ПЕХЛИВАНОВВ – Бях там, когато беше задържан.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Да знаете, дали са намерени вещите на престъплението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Мисля, че не са намерени вещите от това престъпление.

ОТВЕТНИКЪТ Я. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо от Районна прокуратура Бургас, във връзка с определение на съда да се изиска справка за движението по преписка, инициирана с молба вх. № 7704/2016/25.07.2016г.

Съдът запозна страните с текста на писмото.

 

АДВОКАТ К. – Да се приеме писмото. Представям списък с разноски. Няма да соча други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ Я. – Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо на прокурор Тони Петрова от Районна прокуратура Бургас с изх. № 7704/09.12.2016г.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата, да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна и да ни присъдите разноски.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в указан от вас срок.

ОТВЕТНИКЪТ Я. – Моля жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Това, че не се вижда, че Д.К. не е извършител на кражбата, не означава, че не е той.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.18 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: