ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Даниела Драгнева

КНАХ   дело    номер   1152  по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:38 часа се явиха:

Касаторът –   П.Т.Н., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адвокат З.М., с приложено по делото пълномощно.

Ответникът  Директор на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

Окръжна прокуратура гр. Бургас се представлява от прокурор С..

        

АДВ. М. – Нямам възражения да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР С.   – Нямам възражения. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът също не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

          

АДВ. М. – Няма да соча нови писмени доказателства. Поддържам касационната жалба.

ПРОКУРОР С. – Касационната жалба намирам за процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК, няма да бъдат ангажирани по делото 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

 АДВ. М. – Моля да уважите касационната жалба и на посочените в нея основания да отмените решението на Районен съд - Малко Търново като неправилно и незаконосъобразно, поради нарушение на материалния закон и явно несправедливо с оглед наложеното наказание.

Жалбоподателят към настоящият момент не е директор на „Природен парк Странджа”,той е пенсионер и не е във възможностите му да заплати наложените санкции. Имайте предвид, че за една обществена поръчка са му съставени 7 акта и са издадени 7 наказателни постановления от по 500 лева, поради което санкцията е прекомерно голяма за човек с неговото положение.

 

ПРОКУРОР С. – Уважаеми административни съдии, считам, че касационната жалба е неоснователна, а решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и като такова следва да се остави в сила.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: