Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1448

 

гр. Бургас, 18 юли  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и осми юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

          АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.С. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 1149/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от С.Й.П., против Решение №435/05.04.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 645 по описа за 2018година на Районен съд гр. Бургас, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-006306/18.01.2018 г., издадено от Началник на група в сектор ПП към ОД на МВР – гр.Бургас, с което на С.Й.П. е наложена глоба, в размер на 100 лева на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП и са отнети 8 (осем) контролни точки, И глоба, в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за три месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение в обжалваната част и в същата част отмяна на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон, като въз основа на представените по делото доказателства е приел, че описаните по-горе нарушения са доказани по категоричен начин. Твърди, че не е извършил нарушенията, за които му е наложена санкция, тъй като не е навлязъл в кръстовище на червен светофар и не е възприел подадения му сигнал за спиране, защото не е имал визуален контакт с полицейските служители. В съдебно заседание поддържа жалбата си.

Ответникът по касационната жалба не се явява, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас счита, че първоинстанционното решение е обосновано и законосъобразно, тъй като деянието е доказано по категоричен начин.

Касационната жалба е допустима. Подадена е в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

С потвърденото от първоинстанционния съд наказателно постановление касаторът е бил санкциониран за това, че на 21.10.2017 г., около 16:00 часа, в гр.Бургас, на бул. „Даме Груев”, като водач на лек автомобил на кръстовището с ул.„Струга”, регулирано със светофарна уредба, работеща в нормален режим преминава на червен – забранен преминаването, сигнал и за това, че при ясно подаден сигнал със стоп-палка от униформен служител не спира и продължава движението си в посока кръстовище „Трапезица”, последван и спрян на ул.„Одрин”.

В подадената пред първоинстанционния съд жалба против наказателното постановление П. твърди, че служителите на Пътна полиция са били спрели в отбивка на метри след Т-образно кръстовище и след светофара без да имат каквато и да е видимост към светлинните сигнали, които регулират неговата посока на движение – десен завой. Във връзка с нарушението, че не е спрял на подаден сигнал със стоп-палка, заявява, че в неговата посока на движение има две платна, а през Т-образното кръстовище продължава единствено посоката на дясно. Движейки се в лявото платно заедно с автомобил в другото платно и правейки десен завой, служителите на Пътна полиция, които са спрели в отбивката на кръстовището, остават встрани през едно платно, т.е. те не са били пред него, за да може да види евентуално подаден сигнал. Касаторът изрично е посочил в жалбата, че наказващият орган не е установил и доказал нито точното място на извършване на нарушението, нито точното място на позицониране на контролните органи и съществуващата за тях възможност да възприемат всички светлинни сигнали, включително да бъдат възприемани от останалите водачи, за които съществува задължение да спрат при евентуално подаден сигнал от тях.

В хода на съдебното производство в качеството на свидетел е бил разпитан единствено актосъставителят Емил Дечев. Същият е заявил, че на процесната дата се намирал на установъчен пункт на ул. „Струга”, десен завой след бул. „Даме Груев” посока „Трапезица”. Забелязал настоящият касатор да минава на червен сигнал и излязъл на пътя. Според свидетеля, водачът бил в лявата лента – външната лента от него. Подал сигнал със стоп-палка и на този сигнал водачът не спрял, след което бил последван от полицейските служители и настигнат на бензиностанция „Лукойл”. Водачът заявил, че не е видял подаден сигнал за спиране и затова не е спрял.

При така заявените факти пред първоинстанционния съд от настоящия касатор и от разпитания в качеството на свидетел актосъставител, както и от оскъдния начин, по който в АУАН и в наказателното постановление е описано мястото на нарушението, не може по категоричен начин да бъде установено къде точно се е намирал установъчният пункт на контролните органи, какво е било движението на автомобила, управляван от касатора, дали полицейските служители са имали практическа възможност да възприемат на какъв светлинен сигнал касаторът е навлязъл в кръстовището и дали последният е имал възможността да ги възприеме така, че да е задължен да спре при съответно подаден сигнал.

При липсата на категоричен отговор на поставените въпроси не може да бъде направен извод, че нарушенията, за които е наложена санкция с потвърдената част на наказателното постановление, са били извършени.

При това положение като приел обратното, първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон и е постановил съдебен акт, който следва да бъде отменен. В тази част следва да бъде отменено по същество и наказателното постановление.

По изложените съображения и на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №435/05.04.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 645 по описа за 2018година на Районен съд гр. Бургас, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-006306/18.01.2018 г., издадено от Началник на група в сектор ПП към ОД на МВР – гр.Бургас, с което на С.Й.П. е наложена глоба, в размер на 100 лева на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП и са отнети 8 (осем) контролни точки, и глоба, в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за три месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0769-006306/18.01.2018 г., издадено от Началник на група в сектор ПП към ОД на МВР – гр.Бургас, с което на С.Й.П. е наложена глоба, в размер на 100 лева на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП и са отнети 8 (осем) контролни точки, и глоба, в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за три месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: