ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1144 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.27 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.И.И. се явява лично и с адвокат К..

За ответника Р.П., началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.И. *** против заповед № 18-0769-000510/06.03.2018г. издадена от началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Бургас за налагане на принудителна административна мярка- отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от осемнадесет месеца.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици. 

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства. Жалбоподателят също иска да представи по делото епикризи, с които му се препоръчва да не употребява алкохол, защото има такова заболяване. Други доказателства няма да соча.

 

Жалбоподателят И.: представям 4 броя епикриза от „Лайф хоспитал“ ЕООД. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от жалбоподателя четири броя епикризи от „Лайф хоспитал“ ЕООД за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка, както и днес представените от жалбоподателя писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на жалбоподателя и пълномощника, че няма да сочат други доказателства, и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Адвокат К.: Считам настоящата процесна заповед за налагане на принудителна административна мярка за незаконосъобразна, неправилна и необоснована, тъй като в нея е посочено, че е нарушен чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, при което административнонаказващият орган е посочил, че водачът е управлявал МПС с концентрация от 0,54 промила алкохолно съдържание в издишания въздух. Контролният орган не е изпълнил задълженията за реда за установяване на употреба на алкохол, изготвения от него талон не съдържа изискуемите реквизити, а именно не е посочил часа и лечебното заведение, в което жалбоподателят следва да се яви, за да му бъде извършена кръвна проба. Моля, след като прецените събраните писмени доказателства, да се произнесете с решение, с което да отмените процесната заповед.

Жалбоподателят И.: Аз съм инженер по транспорта, от 30 години съм шофьор и многократно съм проверяван. Държа и едно кафенце, работя на две места. На датата на нарушението имах организиран празник в кафето, пускам музика за рожденика и за наздравица отпих една глътка. Полицаите бяха спрели пред кафето и ме чакаха пред заведението. Извадиха дрегера и казаха „Духай, устата ти мирише“. От притеснение пуших и цигари. Много ми беше притеснено, а имам заболяване, болест, при която, когато се притесня, ме боли корема. Те (полицаите) ме подведоха, казаха „Утре ще дойдеш да си вземеш книжката“. Прибрах се и пред къщи ме чакаха и ми дадоха талона. Аз бях с багаж, а те казаха „Разпиши тук“ и ми поднесоха за подпис, нито ми казаха, че трябва да дам кръвна проба, нито къде да я дам. С моето заболяване на мен ми е забранено да употребявам алкохол.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: