ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1141 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:33 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.С.С., редовно призован, не се явява. За него адвокат В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия София, редовно призован, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт П., с пълномощни по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Колев.

 

Явява се СВИДЕТЕЛКАТА д-р Н.Ж..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражение по хода на делото. Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СТРАНИТЕ: Да се разпита допуснатия свидетел.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални  пречки за разпит на допуснатия свидетел, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му и снема самоличността му, както следва:

 

Д-Р Н.К.Ж.- г., българска гражданка, неосъждана, разведена, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Познавате ли г-н А.С. и от кога?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Управител съм на Център за психично здраве „проф. д-р Иван Темков“. Познавам д-р С. от 1991г. от когато и работим заедно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Каква длъжност заема д-р С. в Център за психично здраве „проф. д-р Иван Темков?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: д-р А.С. заема длъжността началник отделение по зависимости в ЦПЗ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Колко време заема тази длъжност?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: 20 години със сигурност мисля, че я заема. От 1993-1994г. заема тази длъжност д-р С., но не мога точно да кажа годината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Известно ли Ви е от страна на комисията да е обявявана принадлежност на д-р С. към бившата държавна сигурност и ако Вие известно такова нещо, от къде знаете за това?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: В общи линии на мен, както и предполагам и хората, които работим в центъра и на останалите хора в Бургас им е известно от пресата. Вече нямам спомени, преди 4-5 години казаха, че е излязъл списък на бургаски лекари, които имат принадлежност към Държавна сигурност и че в този списък фигурират няколко лекари, които познаваме, а именно д-р К., който е бил психолог преди години в ЦПЗ и д-р С.. Коментираха се хора, които познаваме от нашата гилдия. Казаха, че на таблото на болницата има изрезка от вестник на лекари с принадлежност към Държавна сигурност, сред които е и името на д-р С..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие самата видяхте ли изрезка на таблото?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Не съм видяла изрезка на таблото на болницата. Първо помислих, че това е някаква глупост. Може би 10-15 минути по- късно, след като тръгнах към счетоводството да оправям документи, както всяка сутрин, вече я нямаше изрезката на таблото, такава изрезка не съм видяла. Влязох в сайта, за който всички говориха и тогава видях въпросния списък с имена, които са публикувани включително имена на бургаските лекари. Вече малко по-късно и от бургаските сайтове и вестници, ежедневници излезе информация. Стана интересна новина, общо взето за нашето съсловие.

 

СВИДЕТЕЛКАТА на въпрос на съда: Зависи кога е сложено това нещо там на таблото. В общи линии аз отивам в 9 часа в счетоводството, нямам представа кога е сложено, но в 9.00часа я нямаше вече изрезката. Може да е стояла 10-15 минути, може два часа. Не мога да кажа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Къде се намира таблото и кой има достъп до това табло?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:  Болницата се състои от едно високо тяло на 14 етажа и едно ниско тяло с партерен етаж. Значи на партерния етаж, който има един централен и един северен вход, както ги наричаме е един коридор на който са разположени кабинети на поликлиниката, залите за психотерапия и т.нар. АСЧ-административно-стопанска част на болницата. Въпросното табло е горе-долу по средата на този коридор. Принципно има достъп до таблото, тъй като центърът е отворен тип лечебно заведение и в него освен персонала, който се от около 100 човека, достъп имат пациентите, които са на лечение в момента, такива които към съответния момент са били там за преглед, близки на пациентите, които идват за свиждане, нон стоп вървят граждани, които идват за някакъв медицински документ от нас, било за медицинско удостоверение за социални грижи, било за съдебно-психиатрична експертиза, било за документ по ЗЗКИ, а отделно няма ден в който две или три полицейски коли да не влизат при нас. Отделно идват и медицински представители на фирми да презентират медикаменти по кабинетите. Така, че този поток на практика върви от 7.30ч. горе-долу сутринта до 19.30ч. вечерта, когато се заключват вратите. Лятото се заключва в 20.00ч.. Централният вход се заключва в19,30ч., а лятото 20.00ч., а северния още в 14.00 следобед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да разбираме ли, че изрезката на таблото е съвпаднала по време с информацията публикувана в интернет?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Не мога да отговаря, но този който е сложил изрезката би следвало да я е видял отнякъде.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: А на вас кой Ви каза за изрезката?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Не мога да кажа, кой точно. Просто се каза в един момент, че има поставена изрезка на таблото за тези лекари с принадлежност към Държавна сигурност, в който е включен и наш колега.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Как се прие тази принадлежност на д-р С. в центъра?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Мога да кажа как съм я възприела, но не мога да кажа за колегите. Вероятно по различен начин според възрастта си, възпитанието си, според семейството, в което е израснал всеки един човек, по различен начин го е възприел. Лично за мен беше абсурдно това което чух, защото познавам д-р.С. от 1990-91г. и някак си неговата личност не можех да съвместя с това което излезе като информация, не повярвах. Бях достатъчно стъписана от това което излезе. По скоро си мислех той как ще реагира и какво ще направи като научи. Той е фин човек, интелигентен, с чувство за хумор, с добро колегиално отношение и това не се вписваше в неговя образ. Говоря лично за моите възприятия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Лично била ли сте свидетел или чували ли сте в центъра, да има подмятания или други приказки във връзка с обявяването на тази принадлежност на д-р С.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Не, но в качеството си на управител може да прозвучи помпозно, трудно би могъл някой да влезе и да прави коментар при мен. Никой няма да си го позволи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Имало ли е случай други лекари да откажат съвместен преглед с д-р.С. след обявяването на тази принадлежност?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Нямам такава информация категорично и ако имах не бих я разрешила. Няма как подобно нещо да влияе на служебните отношения в болницата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Имате ли поглед и ако имате дали е имало отлив на пациенти от д-р.С. след обявяването на принадлежността му към Държавна сигурност? Дали е намалял броя на пациентите му?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Няма как да знам такова нещо. Частната му практика е отделно от ангажиментите и назначенията в болницата. Задълженията в болницата продължаваха да същите както преди това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: д-р.С. продължава ли да е член на Медицинския съвет?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Да, д-р С. продължава да е член на Медицинския съвет.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Какво е Вашето виждане на функциите на Медицинския съвет и поради какви причини беше включен като Управителен съвет, Медицинския съвет на центъра?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Непрекъснато идват искания, запитвания за какво ли не по служебен път към лечебното заведение. Вашето писмо преди около пет години, което иска някаква информация с имена на управителния съвет и досега получавам такива, тя беше бланка за управителен  съвет. Ние отговорихме, че нямаме Управителен съвет, а имаме Медицински съвет и затова го написахме.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: От коя година сте управител на центъра за психично здраве и чрез конкурс ли сте избрана?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: От март 2012г. съм управител. Задължително е избирането чрез конкурс.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тогава д-р С. беше ли Ваш съперник в този конкурс?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Съперник не бих казал. Всеки има право да се яви на конкурс, като може вътрешни хора и външни също, включително и не лекар. Не мисля, че ми е бил съперник. Мога да кажа, че съм в колегиални и приятелски отношения с този човек от 1991г., които не са се променели и до сега. Изборът на единия от двамата, не е променило отношенията. Тогава пак се говореха много неща, включително и че външни хора ще се включат и не лекари също и той също беше кандидат на този конкурс.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: След избора били ли сте свидетел на някакви коментари за този конкурс?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Възможно да е обсъждано, но никой не е имал смелостта или не знам как да кажа, да дойде да ми каже нещо в очите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

АДВОКАТ В.: Имате ли представа д-р С. как понесе тази информация за принадлежност към Държавна сигурност?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Имам представа. Аз лично се притеснявах в началото много за него как ще приеме това. Пак казвам за мен няма значение, но за други хора има. Той запази, говоря по отношение за мен, запази мълчание първите дни и седмици и след това имаше момент, в който по негово желание разговаряхме, ако мога да използвам една дума, като цяло състоянието му беше, че е омерзен. Разказа ми в подробности за тези негови приятели, които аз също познавам през годините. Хора, които е канил в дома си. Хора, с които е преминала голяма част от живота му извън болницата. Това беше изключително обидно за него, като подигравка. Той не намираше обяснения защо са го направили. Каза за избата, в която са се събирали и после, която е обявена за явочна квартира. Казах му, че трябва да потърси сметка от тези хора и да ги зачеркне като приятели в живота си. Аз бих водила и дела срещу тях за това което са направили. Беше огорчен, разстроен. Това в разговора ни. После за един доста дълъг период стана по затворен, по мнителен, по саркастичен в изказванията си. Опитвала съм се да му давам чисто психологически съвет и че не бива да се поддава на емоцията, дотолкова като не може да спи да взима медикаменти за спане, че и това ще мине. В общи линии това което правим с близки хора, които имат някакъв проблем. Той е много фин човек и от една страна това предполагам, че тази структура на личността е понесла по-тежко това което се е случило, а от друга страна не е дала възможност, така на повърхността да проличи това което е изпитвал.

 

АДВОКАТ В.: Това състояние колко време продължи?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Това е въпрос на който може само той да отговори. Той е много фин човек и не позволя да са видни емоциите на повърхността. Това което ми е споделил в разговор, това споделям и аз. Аз предполагам, че и досега носи чувство на раздразнение за несправедливост.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Знаете ли за решението, с което е отменено решението на комисията?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Да, знам, тогава той обжалва процедурата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Как го изкоментираха  в болницата това?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Никой не е коментирал. Да, той дойде подаде ми ръка каза, че в това обжалване няма нищо лично и се надява да останем приятели и колеги. Не съм имала конфликтна ситуация с него.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелката, която напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ В.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на  доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям и моля да приемете отговор на Общински съвет Бургас във връзка с конкурса от 2012г., от който е видно че конкурса е обжалван от д-р С.. Представям го във връзка с това, че посочения конкурс може да е повлиял на емоционалното състояние на ищеца, така и по отношение на положението му на работното място. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ В.: Относно представените доказателства от ответника, считам че са ирелеванти, но предоставям на съда по приемането им. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства от ответника. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.: Моля да уважите предявения иск от доверителя ми и му присъдите направените разноски по делото. Моля за срок за представяне на писмена защита по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо председател, моля от името на Комисията, да оставите иска без уважение. Считам, че в хода на проведеното съдебно производство не се събраха доказателства, които да доказват претенцията на ищеца. Моля да отхвърлите иска изцяло. В случая ако, счетете че са налице вреди, искам да отбележа само нещо. Имаме един отменен административен акт само, че страните по този административен акт от една страна е Центъра за психично здраве, а от друга д-р С., стискат си ръцете и забравят случая, а комисията е тази която би следвало по претенцията на ищеца да носи отговорност и съответно обезщетение да дължи за тези вреди, а тези вреди не са пряка и непосредствена последица от този административен акт, а са последица, че е предаден от един приятел и принадлежността е на база на архивните документи, които продължават да съществуват в централизирания архив и комисията няма как да отрече съществуването им. Тези документи свидетелстват за факта за регистрирана принадлежност на ищеца в резултат на осъществени действия на регистрация от негов близък приятел. Но това което е направила комисията е обявяването на акта си и единствено е показала на обществото документите които и са предявени от органа по чл.16 от Закона. Комисията не поставя печати на челата на хората. Комисията не прави квалификация по отношение на архивните документи за проверяваните лица. Комисията само разкрива документите такива каквито са, а органите които подават информация за лицата подлежащи на проверка би следвало съвестно да го проверят, защото в конкретния случай сме изправени пред това Държавата да отговаря в лицето на Комисията на законово задължение на Центъра за психично здраве. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Правя възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение. Ние разноски не претендираме.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че искът е неоснователен и недоказан. В настоящото производство са доказани вреди, които не са в пряка причинна връзка с отменения незаконосъобразен акт и не са пряка последица от него. В случая фактът на обявяване на принадлежност към държавните служби, които са имали за цел запазване целостта на държавата, не накърнява достойнството и честта на който и да е гражданин. В случая вредите, които са твърдят са от чувство от субективно естество на самия ищец, като отношението му към случилото се и неговите вътрешни изживявания не могат да са плод на това решение, тъй като то обективно в правната действителност не може да създаде такива вреди. Това е все едно да наречеш един българин, че българин и той да се обиди. Не е доказан искът и по размер, тъй като времето за което е била изрезката на таблото е било изключително малко и няма никакви данни да се е променило отношението към него в колектива и в частната му практика.

 

АДВОКАТ В.: Ако се приеме тезата на комисията, това означава да се игнорира нейното задължение да провери кой подлежи на обявяване. Не всеки който е бил сътрудник подлежи на обявяване, а само определени лица заемащи определени длъжностни. В случая комисията не си е свършила работа да провери дали следва да бъде обявен или не, така че всички последици трябва да бъдат за комисията.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на ищеца и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: