ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и втори ноември                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1137 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.С.Ж. не се явява. За него адвокат К..

За ответника- началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР- Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от ОД МВР- Бургас с приложени към него доказателства по опис.

 

Адвокат К.: Тъй като имаше постановено разпореждане на съда, а административният орган не е изпълнил това разпореждане, моля да не се приключва събирането на доказателствата в днешното съдебно заседание. Да се приемат представените от административния орган документи, но съдът вече в предходно съдебно заседание се е произнесъл и е разпоредил административният орган да представи справка от информационната система на Пътна полиция налице ли са данни за предходна регистрации на МПС с установения номер на двигател за автомобил марка „Опел“ с № 107418_. Горното е необходимо за установяване има ли предходна регистрация този двигател, евентуално ако има, откъде идва, както и най-важният въпрос дали същият е обявен за издирване като предмет на престъпление. Липсата на тази информация считам, че няма да позволи на съда да постанови един обоснован съдебен акт. Предвид горното, Ви моля отново да укажете на административния орган, в разумен срок преди следващото съдебно заседание да представи разпоредената му в съдебно заседание от 25.10.2017г информация, вкл. и данни за евентуалното издирване на така установения двигател, за да бъдат изяснени обстоятелствата по делото.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към писмото на ОД МВР Бургас с рег. № 769р-11547/17.11.2017г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание справка, от която да е видно: налице ли са данни за предходни регистрации на МПС с двигател за автомобил „Опел“ с № 107418_, както и дали двигател с този номер е предмет на издирване.

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение ще бъде санкциониран за неоснователно причиняване отлагане на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.01.2018г. от 10.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: