ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.06.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми юни                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1135 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.И.Г. - редовно уведомена, се явява лично.

Жалбоподателят П.И.Г. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

          За ответника – началник на СГКК гр. Бургас - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна А.П.В. – нередовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна И.П.В. – нередовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Т.Д.М. – редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Д.Р.С. – редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна С.Д.С. – редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Г.Д.С. – редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Н.Г.Н. – редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За заинтересованата страна Р.И.М. – починала, не се явява представител.

Ето защо съдът

О п р е д е л и:

 

 Прекратява производството по отношение на Р.И.М..

В производството е конституиран като заинтересована страна нейният син Н.Г.Н., който е редовно уведомен за днешното съдебно заседание.

Заинтересованата страна Д.И.С. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Т.И.А. - нередовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За заинтересованата страна Община Бургас -  редовно уведомена, не се явява представител.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Жалбоподателят Г.: Да не се дава ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че тъй като три от заинтересованите страни не са редовно уведомени за днешното съдебно заседание, са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

Не дава ход на делото.

 

 Да се уведомят заинтересованите страни А.П.В., И.П.В. и Т.И.А. по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК на посочените в справката адреси.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.10.2017 година от 10,45 часа, за която дата и час редовно уведомените страни да се считат такива по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: