ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Даниела Драгнева

КНАХ   дело    номер   1135  по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:34 часа се явиха:

Касаторът – „Слънчев бряг мениджмънт” ООД с управител Д.Д.Д., редовно уведомен, не изпраща представител.

Ответникът  Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

        

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба вх. № 8265/16.09.2015г.  от адвокат С.А., пълномощник на касатора „Слънчев бряг мениджмънт” ООД, видно от която уведомява съда, че е в обективна невъзможност да присъства в днешното съдебно заседание, поради служебна ангажираност в Общинската избирателна комисия в гр. Стара Загора, поради което иска отлагане на съдебното заседание за друга дата. Молбата съдържа и изявление, видно от което касационната жалба се поддържа и е развито подробно становище по съществото на спора. Молбата не съдържа доказателствени искания. 

 

         ПРОКУРОР С. – Да се даде ход на делото. Считам, че няма процесуална пречка за това.

 

Съдът също не констатира процесуални пречки по движението на процеса, като видно от докладваната молба процесуалният представител на касатора е изложил подробно становище по съществото на спора, няма доказателствени искания, поради което гледането на делото в негово отсъствие не би злепоставило процесуалните права на страната, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

          

ПРОКУРОР С. – Считам, че касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, след като съобрази че по делото няма да бъдат ангажирани допълнителни писмени доказателства,  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

         ПРОКУРОР С. – Уважаеми касационни съдии, считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и моля да го оставите в сила. Намирам касационната жалба за неоснователна. 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:38 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: