ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 27.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и седми септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1134 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят М.Г.К. - редовно уведомен се явява лично и с адв. Н. – представя пълномощно.

         За ответника - Директора на ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Адв. Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на М.К. срещу заповед на директора на ОД Бургас на МВР, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение като стажант на ОД Бургас на МВР.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата. Водим свидетел, с който ще установяваме обстоятелства около собствеността и ползването на въпросния имот в Бургас на ул. „****” № *. По делото не е изяснено от фактическа страна времето за което се твърди, че е извършил дисциплинарно нарушение. Всъщност, жалбоподателят не е имал физическа възможност да извърши нарушението, тъй като е бил дълго време извън града и се е прибирал рядко.

Моля служебно да изискате справка относно това дали стажантът К. е посещавал редовно учебните занятия от момента на постъпването в школата до края и дали е отсъствал на 11.12.2015 г. Алтернативно, да ни издадете съдебно удостоверение по силата на което ние да изискаме справки за това.

Моля служебно да се изиска справка от Прокуратурата за етапа на досъдебното производство, за да може да се установи срещу кого се води  досъдебното производство към 12.12.2015 г. и към настоящия момент. Целта е да установим, че до момента той е само в качеството на свидетел и почти 10 месеца са изминали от образуването на наказателното производство.

 

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л.2 от делото.

ПРИЕМА доказателството, приложено към жалбата, съгласно описа на л. 8 от делото.

 

По направеното искане за допускане на свидетел до разпит, съдът счита, че искането е основателно и следва да бъде уважено.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Към ноември и декември месец 2015 г. кой беше телефонния номер който ползвахте?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ********* - VIVACOM .

 

Съдът счита, че следва да изиска справка за посетеността на учебните занятия от жалбоподателя в мястото, където се е обучавал като стажант на МВР, като съдът счита, че следва да изиска справка от мобилния оператор ВИВАКОМ за местоположението на мобилните клетки, в които е бил регистриран телефона на жалбоподателя през тези месеци.

 

В залата се явява гл.юк. А. И. - процесуален представител   на ответника- представя пълномощно.

 

Съдът запознава юк. И. с процесуалните действия извършени до момента.

 

Гл.юк. И.: Оспорвам жалбата. По доказателствените искания - не се противопоставям. Моля да приемете доказателствата представени от административно-наказващия орган. Считам, че основанията и фактите, довели до налагане на дисциплинарното наказание на жалбоподателя, са изяснени в административната част на производството. Не се противопоставям на исканията на адв. Н..

 

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА справка от Център за специализация и професионална подготовка към МВР Варна относно това установявана ли е липса от занятия на стажанта М.Г.К. с ЕГН: ********** за периода октомври – декември 2015 г., както и да бъде представено заверено копие от седмичната учебна програма, по която М.К. се е обучавал през този период.

Срок за изпълнение – 7 дена от получаване на съобщението.

 

ОТХВЪРЛЯ искането за изискване на справка по досъдебното производство от прокуратурата, тъй като счита, че липсата или наличието на постановление за привличане на М.К. като обвиняем по наказателното производство е ирелевантно обстоятелство. Това, че едно лице е привлечено като обвиняем по конкретно наказателно производство, не обосновава извършителството на деянието, в което е обвинено.

 

ЗАДЪЛЖАВА VIVACOM да представи справка за местонахождението /по населени места/ на мобилните клетки, в които е бил регистриран телeфонен номер *********** за периода октомври-декември 2015 г. – по дневно.

 

         ДОПУСКА ДО РАЗПИТ свидетеля, поискан от адв. Н..

 

Свидетелят е въведен в залата.

 

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля, както следва:

 

З.Г.Р. на ** години, неосъждана, семейна, сестра на жалбоподателя.

         Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

         Свидетелката обещава да говори истината.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Н. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

         ВЪПРОС:  В какви отношения сте с брат си?

 

         ОТГОВОР: С брат ми сме в добри отношения и поддържаме често връзка. Живея в кв. ********, ул. „******”. Жилището в гр.Бургас на ул. „*******” № ** г. е собственост на  мен и на брат ми. Получено е от дядо ми, чрез дарение. Ползваха го наематели и наши познати. Дядо ми е жив.Дядо ми има запазено право на ползване.

Този имот го придобихме през лятото на 2014 г. Не съм посещавала имота. Единствено когато го отдадохме под наем присъствах - през октомври 2015. Не сме сключили договор за наем с наемателя. Брат ми беше споменал за един негов познат, който си търси жилище и ме попита дали съм съгласна да го наеме той. Срещнахме се в двора на имота. Те се качиха, разгледаха и след няколко дни брат ми каза, че А. ще наеме жилището и ще трябва аз да се занимавам, защото той заминава на школа във  Варна.

         През 2014 г., когато придобихме имота, направихме ремонт, защото имаше влага. Все още има влага. Беше в добро състояние, като изключим влагата. В жилището има климатик, печка, пералня, гардероб и уред за влага.

         Аз от 2014 г. не съм влизала в жилището. Когато отдавахме помещението бях долу в двора, но не съм се качвала горе. Това жилище има един ключ. Ключът беше в брат ми и той го даде на наемателя А..

         Преди месец октомври имаше наематели наши познати – спяха за една-две нощувки. Жилището беше обитаемо. През месец ноември 2015 г. М. замина на школа във Варна. През седмица се връщаше в Бургас, но не винаги се чувахме и виждахме с него. Връщаше се в събота и неделя, когато почива.

 

         ВЪПРОС: На 12.12.2015 г., когато се посети жилището от полицаите, къде беше брат Ви?

 

         ОТГОВОР:  Беше в школата, след което замина на юбилей на баща ни в Банско. Аз бях извън града. Тази събота беше работна.

 

         Адв. Н.: Нямам повече въпроси.

 

         ВЪПРОС НА ГЛ. ЮК. И. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

         ВЪПРОС: На този адрес имате други роднини, ходите ли често там?

 

        

         ОТГОВОР:  Ходя често, защото на този адрес е дядо ми и майка ми. Ходя при тях, но не и в това жилище, което даваме под наем.

 

         Гл.юк. И.: Нямам други въпроси.

 

         Съдът счита, че разпита на свидетеля не следва да приключи в днешното съдебно заседание  сега. С оглед установяване на достоверност на твърденията на жалбоподателя, съдът счита, че следва да зададе на основание чл.176 ГПК, във вр. с чл.144 АПК въпроси на жалбоподателя, отговорите по които след това да бъдат съпоставени с отговорите на свидетеля.

         По изложените съображения СЪДЪТ РАЗПОРЕДИ свидетелят да напусне залата и да изчака пред залата, за да бъде извикан отново.

 

         Разпитът на свидетеля беше прекратен.

 

         Свидетелят излезе от залата.

 

         ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ К.:

 

         Да поговорим за Вашия наемател А., от къде се запознахте с него?

 

         ОТГОВОР:  Познавам го не толкова добре. Срещали сме се по спортните зали.

         ВЪПРОС: Как е фамилията на А.?

 

         ОТГОВОР:  Не знам.

 

         ВЪПРОС: Приблизително колко годишен е А.?

 

         ОТГОВОР:  Някъде към 25-26 г.

 

         ВЪПРОС: Какъв цвят е косата на А.?

 

         ОТГОВОР:  Светла, късо подстригана.

 

         ВЪПРОС:  Горе-долу колко килограма тежи?

 

         ОТГОВОР:  Между 80-90 кг.

 

         ВЪПРОС: По какъв начин правихте връзка с него, за да получавате наема?

 

         ОТГОВОР:  Бяхме със сестра ми на павилиона на „Александровска”. Там стана дума дали имам познат, който дава помещение под наем. Аз му предложих моя имот. Обясних му къде се намира. След като той тръгна, аз обсъдих предложението със сестра ми. С него се разбрахме до няколко дена да дойде на въпросното място, където се намира имота. Също в присъствието  на сестра ми да го погледне и ако го хареса, да го наеме. За наема се разбрахме на място за сумата и по какъв начин да бъде предавана. Понеже няма и месец след като аз трябваше да замине за Варна, се разбрахме да вземе телефона на сестра ми и да прозвънява, да се среща с нея и да й предава наема. Разбрахме са на 15-20-то число да дава наема. Той даде капаро и наем – 300,00 лв. капаро и 300,00 лв. наем. Даде ги, които после разделих със сестра ми. До следващ наем не се стигна.

 

         ВЪПРОС: В деня, когато се събрахте тримата на „********* да покажете жилището, как беше облечен А.?

 

         ОТГОВОР:  Дънки, тъмни дрехи, нещо като суитшърт.

 

         ВЪПРОС: Пеша ли пристигна или с автомобил?

 

         ОТГОВОР:  Срещнахме се пред кооперацията – не знам.

 

         ВЪПРОС: Сестра Ви говори ли с А. в този ден?

 

         ОТГОВОР:  Не, слушаше.

 

         ВЪПРОС: Колко време седяхте да оглеждате жилището, докато сестра Ви чакаше долу?

 

         ОТГОВОР:  Не беше дълго. Просто видя, хареса му, каза, че го наема и толкоз.

 

         ВЪПРОС: Снимките, на които присъствахте и които са открити в жилището при претърсването, как си обяснявате присъствието Ви?

 

         ОТГОВОР:  Имах някои вещи, които са там, включително и в момента има мои вещи, които са там.

 

         В ЗАЛАТА Е ВЪВЕДЕНА СВИДЕТЕЛКАТА Р..

 

         СЪДЪТ ПРОДЪЛЖАВА разпита на свидетелката Радневска.

 

         ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Р.:

 

         ВЪПРОС:  Спомняте ли си външния вид на А., когато се събрахте за оглед на жилището?

 

         ОТГОВОР:  Около 1,80 метра висок, с тъмна коса, без видими белези по тялото.

 

         ВЪПРОС: Колко дълга беше косата на А.?

 

         ОТГОВОР:  Къса коса.

 

         ВЪПРОС: Според Вас видимата възраст на А. колко беше?

 

         ОТГОВОР:  Не мога да преценя възрастта му.

 

         ВЪПРОС: Като килограми, колко тежеше?

 

         ОТГОВОР:  Не мога да преценя.

 

         ВЪПРОС: С какви дрехи беше облечен?

 

         ОТГОВОР:  Нямам никакъв спомен.

 

         ВЪПРОС: Когато се събрахте на „********, А. чакаше ли Ви или пристигна в по-късен момент, след Вас?

 

         ОТГОВОР:  Аз отидох след тях, не знам кога е пристигнал А..

 

         ВЪПРОС: Вие разговаряхте ли в този ден с А.?

 

         ОТГОВОР:  Здравей и дотам. Не го познавам. Познавам го като клиент от павилионите, където работя.

 

         ВЪПРОС: Как стана въобще контакта с А. като наемател на Вашия общ имот?

 

         ОТГОВОР:  Брат ми спомена, че някакъв негов познат си търси жилище под наем и аз се съгласих.

 

         ВЪПРОС: За цена на жилището говорихте ли?

 

         ОТГОВОР:  Наема е 300,00 лв., които си ги делим с брат ми.

 

         ВЪПРОС: Ключовете кой ги предостави?

 

         ОТГОВОР:  Брат ми. За следващия наем трябваше да го получа аз.

 

         ВЪПРОС: От първия наем получихте ли пари?

 

         ОТГОВОР:  Получих половината 150,00 лв.

 

         ВЪПРОС: Знаете ли А. дали е давал капаро и ли гаранционен наем?

 

         ОТГОВОР:  Не знам.

 

         ВЪПРОС: Как се уговорихте с А. при евентуално възникнали проблеми с ползването на жилището?

 

         ОТГОВОР:  Уговорката беше при следващия наем, той да ме потърси.

 

         Свидетелят напусна залата.

 

Адв. Н.: Нямаме доказателствени искания.

         Гл.юк. И.: Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.11.2016 година от 13,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: