ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 15.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети ноември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1134 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят М.Г.К. - редовно уведомен се явява лично и с адв. Н. с представено пълномощно.

         За ответника - Директора на ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Д., с представено по делото пълномощно.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства, съобразно процесуалните действия извършени в предходното съдебно заседание – писмо от директора на Дирекция „Сигурност” в БТК ЕАД и писмо от ЦСПП Варна на МВР, с приложени доказателства, съгласно опис на л.186 от делото.

 

Адв. Н.: Да се приемат доказателствата.

 

Юк. Д.: Да се приемат доказателствата.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА получените писмо вх. № 9568/14.10.2016 г. от БТК ЕАД, както и писмо вх. № 9726/20.10.2016 г. от директора на ЦСПП Варна на МВР, ведно с приложените към  второто писмо доказателства.

 

Адв. Н.: Представям разпечатки от „ФЛАГМАН БГ” и „БЛИЦ новини”, от които е видно, че името на жалбоподателя не се споменава в статиите. Случаят е станал медийно достояние. Моля да се приложат към делото.

 

Юк. Д.: Не възразявам да се приемат разпечатките. Случаят е станал достояние до обществеността. Въпреки, че не е споменато името на жалбоподателя, това не променя факта на уронване престижа на институцията. Същите са допустими, но неотносими. Не възразявам да се приложат по делото.

 

Съдът констатира, че представените доказателства се съдържат на л. 130-134 от делото и са част от административната преписка. Това обстоятелство обуславя неприемането на доказателствата, представени от адв. Н. в днешното съдебно заседание, предвид наличието на същите в кориците на делото.

Затова съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Н. за приобщаване към доказателствата по делото на извлечения от интернет страници на информационни сайтове „БЛИЦ Новини” и „ФЛАГМАН БГ”.

 

Адв. Н.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Н.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед като неправилна и незаконосъобразна, като имате предвид подробно изложеното в жалбата.

Ще представя писмени бележки.

Моля да присъдите разноските направени от доверителя ми разноски, в тежест на ответната страна, за което представям списък на същите.

 

Юк. Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От представените с административната преписка  доказателства и от събраните в хода на съдебното дирене такива, се установява, че заповедта за прекратяване на служебното правоотношение на жалбоподателя с ОД на МВР Бургас е законосъобразна, издадена при спазване на материалните и процесуалните правила и като такава следва да бъде оставена в сила.

Моля да оставите в сила оспорената заповед и да отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: