ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 11.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                                               две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер   111     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.00 часа се явиха:

Касаторът – Д.С.Д., редовно уведомен, не се явява.

Постъпила е молба за отлагане на делото, с която изразява невъзможността си да се яви в съдебно заседание, поради внезапно заболяване, в подкрепа на това си твърдение представя болничен лист. Също така моли да не се дава ход на делото и да се отложи за друга дата, като посочва процесуален представител и съдебен адрес за следващи уведомявания.

За ответника по касационната жалба – Началник на Районно управление на МВР – Царево, редовно уведомен, явява се началника П.К.П.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

ОТВЕТНИКЪТ П. – Според мен да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ – Считам, че ход на делото не следва да бъде даван, поради постъпилата молба и за да не се нарушава правото на защита на страната.

 

Съдът по повод постъпилата молба от касатора намира за установено следното: касаторът Д.С.Д. е бил представляван пред първоинстанционния съд от упълномощен от него адвокат, а именно Х.Я..  Под пълномощното, представено за това, на л.11, се вижда, че процесуалното представителство на адвокат Я. е ангажирано до свършването на делото, по всички инстанции, т.е. то се отнася и до настоящата съдебна инстанция. Невъзможността на страната да присъства в съдебно заседание не е абсолютно условие за отлагане на делото при положение, че е ангажирала професионална адвокатска защита. Няма доказателства да има оттегляне или отказ от процесуалното представителство, както и за обективна невъзможност на адвокат Я. да присъства в днешното съдебно заседание. 

Предвид на това съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на касатора за отлагане на делото.

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Постъпила е касационна жалба срещу решение на Районен съд гр. Царево, с което е потвърдено наказателно постановление съставено от ответника на касатора.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

         ОТВЕТНИКЪТ П. – Поддържам наказателното постановление и решението на Царевския районен съд. Няма да представя доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата..

ДАВА думата по същество:

 

         ОТВЕТНИКЪТ П. – Всички доказателства са представени пред Районен съд Царево. Моля да оставите в сила решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля да потвърдите решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно и да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: