ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети октомври                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1119 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.К., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Б., с представено по делото пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема г-жо съдия, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-София, чиито представител съм, счита че жалбата е неоснователна и моли уважаемия съд, да я остави без уважение. Няма да соча нови доказателства и нямам  доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, моя доверител не е случаен човек, той е началник на Полицията в Царево и се опитва да спазва законите. Считам, че изменението в Закона  за рибарство и аквакултури е с действие, което трябва да почне през 06.08.2014година. В предишното съдебно заседание съм направил подробна пледоария и посочил всички основания на които следва да се отмени обжалваната заповед и моля да я имате предвид и да уважите жалбата на доверителя ми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: :  Уважаема г-жо съдия,  събрали сме се днес да разгледаме един случай, в който Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е извършила отнемането на безсрочното разрешително на жалбоподателя. В тази връзка процедурата е законосъобразно проведена, при стриктно спазване на АПК и считам, че уважаемия съд следва да потвърди заповедта.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: