ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 27.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1117 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Й.Б., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Карнобат, редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

АДВОКАТ М.: Моля съобщенията до ответника да бъдат връчвани на мен на адрес: ***.

 

СЪДЪТ намира, че в днешно съдебно заседание ход на делото не следва да се дава, тъй като е налице заинтересована страна по спора, която не е надлежно конституирана. Като заинтересована страна следва да се конституира Т.Г.Г., за когото оспореният административен акт е позитивен.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересована страна Т.Г.Г., който да се призове за следващо съдебно заседание.

С оглед процесуална икономия УКАЗВА на страните възможността да направят доказателствени искания преди датата на провеждане на следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час жалбоподателят и ответникът са редовно уведомени.

Да се призове заинтересованата страна Т.Г.Г..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: