ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1116 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 13:14 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Сървиз 47“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че с определение № 620/19.03.2018г. е допуснал по делото съдебно-икономическа експертиза, за която е определен първоначален депозит и са поставени задачи към вещото лице.

 

Съдът връчи определението на страните.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам искането за съдебно-икономическа експертиза, поради което моля да ни се предостави възможност да внесем определения от съда депозит и вещото лице да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснатите доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.06.2018г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на предварителния депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: