ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1114 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:07 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „НЕРСИСЯН“ ЕООД, редовно призован, се явяват адвокат М. и адвокат К. – управители на Адвокатско дружество „К., М. ***, редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата от името на своя доверител.

Имаме доказателствени искания – желаем назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпроси, които сме поставили в нарочна молба. Същата аргументираме с обстоятелството, че ревизиращите се базират на информация, извлечена от специфичен информационен продукт „Детелина лайт 4“. По делото са представени файлове вероятно, казвам вероятно, създадени от тази информационна система, които са в разширение, и е невъзможно да бъде отворен самият файл без специфичен софтуер. Нямаме възможност за разглеждане на информацията, съдържащата се във файловете, поради което желаем извършването на експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Нямам възражение относно искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

По делото мисля, че има два оптични носителя. Мисля, че единият е първоначалният диск, на който е свалена информацията, а вторият е т. нар. обработен.

АДВОКАТ М.: В самия диск според мен се съдържа двата вида информация.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да задължи ответника да представи, в случай, че са налични, договори за заем, сключени от управителя на жалбоподателя с други физически лица, каквито би следвало да съществуват в административната преписка, според декларация, подписана от същия този управител на 15.11.2016 г. и представена на ревизиращия орган в хода на ревизионното производство.

Намира за основателно и искането на пълномощниците на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в нарочна молба, представена по делото.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи, в случай, че са налични, договори за заем, сключени от управителя на жалбоподателя с други физически лица, каквито би следвало да съществуват в административната преписка, според декларация, подписана от същия този управител на 15.11.2016 г. и представена на ревизиращия орган в хода на ревизионното производство.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в нарочна молба, представена по делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, които да бъдат внесени от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 Вещото лице ще бъде определено от съда след представяне на доказателства за внесения депозит.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.10.2017 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: