ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 14.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети май                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1111 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.А.Ж., редовно уведомен, се явява лично и със служебен защитник адвокат П..

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило от ответника заверено копие на график за разпределение на времето на обвиняеми и подсъдими, настанени в наказателната килия и изолирани лишени от свобода, настанени във втора зона с повишена сигурност.

 

АДВОКАТ П.: Да се приеме представеният от ответника график.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ:  Да се приеме представеният график.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Въпреки че осъзнавам, че не е относимо към процесния случай, искам да уведомя съда, че има едно окръжно от дата 04.05.2015 г. на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, което отменя Правилника за вътрешния в затворите и затворническите общежития от закрит тип. Представили сме за процесния период Правилник за вътрешния ред, но с това окръжно е отменен и вече няма такъв.

 

АДВОКАТ П.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Също няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Няма да соча доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заверено копие на график за разпределение на времето на обвиняеми и подсъдими, настанени в наказателната килия и изолирани лишени от свобода, настанени във втора зона с повишена сигурност.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите иска на ищеца, в размер на 14 000 лева обезщетение за лошите материални условия и за времето прекарано в ареста. Лошите условия са доказани не само от свидетелите, разпитани в предходно съдебно заседание, но и от множество доклади, както на български, така и на международни делегации, последното, което е делото за Нешков и др. срещу България, където международният съд е задължил България за 18 месеца да подобри условията за живот. Разбира се местата за лишаване от свобода не са пансион и много добре се знае, че там се ходи доброволно, но това не означа, че когато се влезе там, лишеният от свобода трябва да се постави при такива условия, че да оскотее. Четиринадесет дни без баня, да се затваря килията в 8 часа вечерта и да не се ходи до тоалетна е много тежко. Няма доказателства, че представеният график за разходките е изпълняван. Затова смятам, че всички тези лоши условия са доказани и моля да бъде уважен искът на ищеца Ж..

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо Председател, настоящото дело не е като останалите дела, по които се иска обезщетение за лошите условия в Затвора Бургас. То касае само престоя на ищеца в наказателна килия за период само от 14 дни. Ищецът има и други дела в Административен съд Бургас, но това касае само наказанието, което следва да изтърпи в наказателна килия вследствие извършено нарушение. Претендира обезщетение по 1000 лева на ден, общо 14 000 лева, като заявява в исковата си молба, че вследствие този престой му се е появило безсъние, страхова невроза, кошмари и стряскания. Именно тези неимуществени вреди, които той твърди в исковата си молба, считам че по категоричен начин не бяха доказани в това производство. От показанията на свидетелите, които изслушахме в предишното заседание, не стана ясно, че е претърпял именно такива вреди, които претендира в исковата молба. Същите разказаха за условията в затвора и за условията в наказателната килия, но пак повтарям, не стана ясно какво точно е претърпял вследствие престоя си в тази наказателна килия. В този смисъл моля да не уважавате исковата молба и да я отхвърлите изцяло, като ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което като неоснователен, недоказан по основание и размер отхвърлите предявения иск на ищеца. Считам че в случая не са налице кумулативно предвидените предпоставки на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ. Доказването на предмета на спора, а именно неблагоприятна промяна в здравословния,  психичния, неврологичен статус, изисква събирането на относими към тези обстоятелства доказателства, каквито по делото не са ангажирани от ищеца, в чиято доказателствена тежест е извършването им.

По изложените съображения, уважаема госпожо Председател, моля за произнасяне в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: