ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети април                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1111 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Ж., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от служебен защитник адвокат П..

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието София, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че указанието, дадено в предходно съдебно заседание на ответника да представи Правилника за вътрешния ред и графика за разпределението на времето на настанените лица в наказателната килия в процесния период 08.05.2014-21.05.2014 г., не е изпълнено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Представям Правилник за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип.

Моля да ми предоставите подходящ срок, в който да представя изискания с протокола от предходно съдебно заседание график за разпределението на времето на настанените лица в наказателната килия в процесния период.

АДВОКАТ П.: Запознат съм с Правилника за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип.

Госпожо съдия, моля при отлагане на делото за следващо съдебно заседание да бъде призован жалбоподателят Ж., тъй като за днешно съдебно заседание той отсъства, тъй като има дела във Върховен касационен съд София и не възразява делото да се гледа в негово отсъствие, но след  разговор с него изрично ми заяви, че иска да присъства в следващо съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не възразявам по направеното искане.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Госпожо съдия, моля да дадете необходимото време на ответната страна за представяне на графика за разпределението на времето на настанените лица в наказателната килия в процесния период.

Нямам други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представения Правилник за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип.

ДАВА на ответника срок до следващо съдебно заседание да представи график за разпределението на времето на настанените лица в наказателната килия в процесния период 08.05.2014-21.05.2014 г.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.05.2015 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните – уведомени.

Да се изпрати призовка за ищеца в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: