ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети ноември                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1108по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателите Община Хасково и гл.архитект на община Созопол не се явява представител, редовно уведомени от предходното съдебно заседание.

За ответника- началник на РДНСК Югоизточен район се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на вещото лице инж. С.И. със снета по делото самоличност.

Вещото лице И.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт А.: Нямам въпроси към вещото лице.

Прокурор СТОЯНОВА: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението като компетентно и обективно изготвено.

 

СЪДЪТ приема заключението на допълнителната съдебно-техническа експертиза и определя на вещото лице И. за положения труд възнаграждение в размер на 120 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт А.: Нямаме доказателствени искания. Да се предостави възможност на жалбоподателите да ангажират поисканите от предходно съдебно заседание доказателства.

Прокурор СТОЯНОВА: Да се предостави възможност на жалбоподателите да ангажират доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на жалбоподателите да ангажират поисканите в предходното съдебно заседание доказателства, поради което следва да се насрочи друго заседание за тяхното събиране. На жалбоподателите следва да се укаже да представят посочените доказателства в срок до съдебното заседание, като в противен случай ще бъде отменено определението, с което те са допуснати. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2017г. от 11.00ч., за които дата и час страните са редовно уведомени.

УКАЗВА на жалбоподателите да ангажират посочените в предходното съдебно заседание доказателства, като в противен случай ще бъде отменено определението, с което те са допуснати.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: