ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1104 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бул агро 2009” ЕООД, редовно призован, се представлява от законния представител и.т. и от представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Явяват се вещото лице П.Д.Я..

 

СТРАНИТЕ да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-агрономическата експертиза е постъпило на11.03.13г. - в рамките на законоустановения срок.

АДВОКАТ М. – Уважаема госпожо съдия, водим един свидетел, допуснат до разпит, който е земеделски производител и с разпита на този свидетел ще установяваме факта, с колко лица е извършил отглеждането на черешовите масиви, на какви превозни средства и как е натоварвана продукцията и съответно как е ставало приемането и предаване на продукцията. Разпитът му е във връзка със заключенията на ревизионен акт и констатациите на органа, че стоката е предадена на прекия доставчик „ПИМ 78” ЕООД. Моля свидетелят да бъде разпитан, преди да изслушаме вещото лице по съдебно-агрономическата експертиза.

Свидетелят е земеделски производител и собственик на черешови масиви, за които се спори, че не са доставени.

 

Съдът въведе в залата свидетеля М.Б.

Пристъпи към разпит на свидетеля.

Сне самоличността му както следва:

 

М.Б., на 34г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Бихте ли ми казали регистриран ли сте като земеделски производител и какви земеделски продукти произвеждате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Регистриран съм от 2004г., произвеждам череши и грозда, които са на собствени мои масиви.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Къде се намират масивите с череши?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Масивите се намират в с.Романя, община Стара Загора.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Колко декара имате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – 45 дка.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Черешите засадени на тези 45 дка, един сорт ли са и зреят ли по едно и също време?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Черешите са 6-7 сорта и не зреят едновременно по едно и също време.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Как извършвате отглеждането на този земеделски масив череши? Използвате ли външен труд, в какви случаи и с какво извършвате отглеждането.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Използвам само външен труд, когато идва време за беритбата, а през другото време, баща ми, майка ми и аз се занимаваме с тях. Обработката е рани (оране), култивиране, пръскане, резитби. С всичко това се занимаваме семейно.

Техниката ми е два трактора, един плуг, един култиватор, всъщност два култиватора, две ремаркета, една пръскачка, с която се пръскат дърветата.

ВЪПРОС на СЪДА – Какво влагате в израза „външен труд”?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Имам предвид следното, тогава аз съм бил на работа, през 2011г. бях на работа в една бензиностанция, след работно време съм ходил и съм работил с трактора, през другото време баща ми стои и пази.

Когато дойде време за беритба викаме 10 души роднини, и в съседното село има семейство роми, които през зимата ние ги издържаме, помагаме им и когато дойде време за черешите, те идват да помагат за брането на черешите. Двете семейства роми са сигурно, в малкия състав са около 20 човека общо.

         ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Вие извършвал ли сте продажби на „ПИМ 78” ЕООД и кога, в кой период?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – На „ПИМ 78” ЕООД, на Д. Д., как се казваше, през 2011г. съм му продавал череши, като имаше градушка. Помня го, защото беше много сушево и падна град и той ги изкупува за преработка, по-лошо е качеството на черешите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Бихте ли казали как точно ставаше продажбата на череши на „ПИМ 78” ЕООД – с ваш транспорт, с чужд, как се товареше, какви документи оформяхте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Знам, че берях няколко дни, един ден или два берях, събирам ги в гаража, който е около 300 кв.м. помещение, имам собствен амбалаж, имам и кантар. Използвам го за продукцията, обаждам му се и го товари с камион. Камиона беше, червен беше, мисля че беше „Волво”, от рода на големите, без ремарке, с ламарина и панел отстрани.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Как товарехте камиона, ползвахте ли техен труд, технически средства?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Само ръчен труд, няма как да ползваме технически средства. Гаражът е висок 2.20м, няма как да влезе техника, на ръка се товареше.

Аз товарех, ние го товарехме, ангажимента беше наш, и той помагаше, като си нареждаше касетките вътре в камиона.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Когато натоварихте камиона, съставяхте ли документи за това, че сте му предали стоката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Пускал съм само стокови разписки. Разменяхме си стокови разписки, от едната страна се разписвах аз, от другата страна се разписваше той.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Как ставаше разплащането, в същия ден, по-късно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Плащането стана на края на беритбата на черешите, пусна ми ордер.

Той искаше да направим договор за селскостопанската продукция и се разбрахме, той изкупваше от района и знам, че нямаше да ме излъже. Някой ден нямаше възможност да дойде и му предавах продукцията от двата дена, като свърши беритбата, по стоковите разписки засичаме какво съм му дал и той ми ги плати.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – В стоковите разписки как ги вписвахте, пишехте килограми или брой килограми, или касетки?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Само килограми. Измервахме ги с кантар, който мери до 500 кг. Намираше се в моя, на баща ми в гаража.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Казахте, че сте земеделски производител. В това си качество водите ли счетоводство?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Аз не водя счетоводство. Имам признати нормативни разходи и на остатъка от другото, имам данък.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Имате ли счетоводител, как си предавате документите, събирате ли първични документи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Не събирам документи, защото нямам на кой да ги отчитам. Продавам череши на лицето Х(хикс), грозде на лицето У(игрек) и от банковата си сметка си взимам извлечение за субсидията и така си декларирам дохода.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Във връзка с тези декларирани от вас доходи, имали ли сте проблеми, проверки правени ли са ви?

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Противопоставям се на този въпрос, няма общо с дело.

АДВОКАТ М. – Това е във връзка с отчетения приход.

ВЪПРОС на СЪДА – През 2011г. помните ли какво количество череши сте предали

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Не мога да си спомня точно, не по малко от 30-40 тона.

АДВОКАТ М. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Колко декара е черешовата градина?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – 45дка – 47 дка по скица.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – След като е паднала градушка, добива на череши не е ли по-малък?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – На добива, като количество няма отражение, има като качество. Градушката не е била толкова силна и беше в по-ранен период. Когато е узряла черешата и пада от градушката, но когато е зелена, само е наранен плода.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Как се свързахте с управителя на „ПИМ 78” ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Той ме намери, не знам от кой е разбрал, но знаеше, че имам черешова градина.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Череши на други хора продавахте ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Не, и на свободния пазар не съм продавал.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – На дка колко килограма изкарвате като добив?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Може от 500кг до 2 тона на дка да се изкара. Зависи от опрашването, пчели дали ще има, времето какво ще е.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – През 2011 г. какъв беше добива?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Нямам си идея, било е 2011 г., аз тогава почнах да си правя застраховка за градушка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля съдът да предяви на свидетеля документите по делото.

 

Съдът предявява на свидетеля договор за покупка на селскостопанска продукция, РКО и стокова разписка намиращи се на л.104 на гърба, л.105 и л.106 от делото.

 

         ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – И този, и този е моя, и този е различен, защото в бързината правя едни йероглифи, пиша грозно. (Посочва подписите на предявените му документи) Тези разписки ги попълва моята приятелка, с която живея на семейни начала.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други въпроси

Съдът освободи свидетеля.

Управителят Т. – Втория свидетел, който е допуснат, не може да се яви в днешното заседание, защото сега е кампанията по беритба на череши и е ангажиран.

 

АДВОКАТ М. – Моля да ни бъде дадена възможност последния допуснат свидетел, който е Емилиян Илиев, да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

Представям в оригинал вносната бележка за довнесен депозит за съдебно-техническа експертиза.

Не възразявам да бъде разпитано вещото лице по съдебно-агрономическата експертиза.

 

Съдът пристъпи към разпит на вещото лице по допуснатата съдебно-агрономическа експертиза.

Сне самоличността му както следва:

 

П.Д.Я., 44г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Когато сте дали отговор, че за обирането на съответната черешова градина са необходими от порядъка от 35-40 човека сте имали предвид черешовите насаждения в с. Тополчане ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Да.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Тази градина от колко дка беше?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Не съм го отбелязал, мисля че около 40 дка. Но не съм сигурен, говоря по памет.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Извода за това, колко заети лица са необходими в заключението си сте направили според кои данни?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – По принцип съм цитирал това, което ми е казал Владимир Динев, производителя от с.Тополчане.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Има ли установени нормативи, колко лица биха могли да извършват обиране на черешови насаждения, на какви принципи, правила, нормативи се установява това?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Има една стандартна технологична карта, която е към заключението, в която е предвидено, при черешова градина в масово плододаване за 1 дка да се ползват, за брането на 1 дка да се ползват 12 човека или както се води 12 човекодни. Но това е стандартно, зависимо от големината на дърветата, натовареността на дърветата с плод. Тази бройка може да бъде намалена, увеличена, зависи и от възможността финансово на производителя, какво може да плати.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Тези човекодни по технологичната карта за 8 часов работен ден ли е предвидена?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Нямам информация за продължителността на работния ден, но в селското стопанство е прието, докато може да се работи, т.е. докато е светло.

ВЪПРОС на СЪДА – Би следвало да се спазват и други нормативи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Не мога да отговоря.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – От вашето заключение не можах да установя извод, като направихте оглед на място, констатирахте ли данни, дали двамата земеделски производители са разполагали с необходимата техника, с хора, за да отгледат съответно тези черешови градини и да добият плод от тях.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Когато посетих градините на 08.12.2012г. и в с.Тополчане и в с.Романя, видях овощни градини в много добро състояние, въпреки че е извън вегетационен период, няма пропаднали дървената, с обработени междуредия, наторени. Тази в с.Романя беше наторена, от което е видно, че се полагат грижи за тези дървета, ако не се полагат грижи ще има заболели, засъхнали клони, което аз не видях. По отношение на техниката за отглеждане, техника видях само при М. – той ми я показа в с.Ромяня, докато другия в с.Тополчане каза, че имал, но за момента не можа да ми я покаже.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Казахте, че сте направили оглед през м.декември, това позволява ли ви да направите извод, че през 2011 г. градините са били в това състояние?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Да, мога. Състоянието на градината, искам само да вмъкна, отивам в извън вегетационен период, периода в активна вегетация, самата натовареност на дърветата с плод няма как да се каже през зимата, през месец декември, но състоянието на дърветата показва, че са плододавали и то добре.

АДВОКАТ М. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Тази технологична карта кой я издава, кой я одобрява тази технологична карта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Технологичната карта, това технологична карта изготвена от проф. А. от Аграрния университет, стандартни технологии за отглеждане на череши, т.е. тази карта е съставена от въпросния професор и се ползва.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Посочили сте среден добив 1200 кг/дка, как го установихте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Това е среден добив по принцип за черешови градини и дървета в максимално плододаване, което означава среден добив между 10-12 години, вадя го от технологичната карта и от земеделската карта.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Ползвали ли сте някакви статистически данни?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Не съм ползвал статистически данни.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам повече въпроси. Оспорвам заключението.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Бихте ли могли да ми отговорите, казвате, че по технологична карта 10-12 човека отглеждат череши. По тази карта тези данни са направени на базата, ако се предположи, че площите са засадени с един сорт череши ли? Ако са различни сортове, би ли се променило нещо?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я. – Ако овощната градина, по принцип информацията, която съм посочил в експертизата е на базата на тази технологична карта и на допитване до колеги в Югоизточна България, ползвал съм информация от колеги, та ако овощната градина, в зависимост от плаща е от различни по срок на зреене черешови дървета, възможно е тази бройка на хората да бъде увеличена или намалена. те са ранозреещи, по-късно зреещи, зависи и от годината, ако прогнозата е на одъждовяване на времето, се наемат по-голям брой хора, за да се избегнат пораженията.

АДВОКАТ М. – Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит

Да се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам експертизата. Същата е изначало изградена върху свидетелки показания, както и върху технологична карта, която считам, че не следва да се прилага при уточняването на спора. Отделно от това, средния добив като 1200 кг/дка, не отговаря на положението. След справка в интернет намерих писмо на директора на ОЗС, извадила съм само първа и единадесета страница, защото писмото е много голямо, е видна среден добив на череши 410 кг/дка за същата година, което няма нищо общо с цитираните 1 200 кг/дка от вещото лице. С това писмо се снабдих, като пуснах „добив на череши 2011г. Бургас” на търсачка в интернет.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ М. – Възразявам да бъде прието в днешното съдебно заседание така наречената разпечатка от информация, която според ответника се намира в интернет. По представеното писмо няма данни от кой сайт е и от кой източник на информация е тази разпечатка и същата не притежава качеството на документ, поради което не представлява годно доказателствено средство. Има друг процесуален способ и ред за събиране на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Представям го за сведение на съда, не като доказателство.

За следващото съдебно заседание ще се снабдя и ще да представя доказателства за това.

АДВОКАТ М. – Държа на разпита и на последния свидетел. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания.

 

Поради необходим от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2013г. от 11.30, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Жалбоподателят следва да доведе свидетеля, който иска да бъде разпитан.

ДАВА възможност на ответника, най-късно до следващото съдебно заседание да представи доказателства за средния добив на череши през процесните години, като се съобрази с факта, че процесните череши не са добити в района на Бургас, а в Сливенска и Старозагорска област.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: