ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 05.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1101 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Д.Г.Г., уведомен от преди, не се явява. Представлява се от адвокат С., с пълномощно по л.48 на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник на РДНСК – Югоизточен район Бургас, уведомен от преди, не се явява, представлява се от юрисконсулт К., с пълномощно по делото л.65 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - П.Г.Г., уведомен от преди, не се явява и  не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - С.А.Х., уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.Г.Х., уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А..

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. на 27.09.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. –години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Към заключението съм представила и шест броя снимки. Нямам какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с отговор на въпрос 3.2, да разбирам ли от техническа гледна точка, доколкото за съответната  територия има действащия специфични правила и нормативи, че преценката за застрояването следва да бъде на друг орган - на Министерство на културата или НИПК?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Специфичните правила и нормативи касаещи сгради, които се намират в гр.Созопол, старата част, касаят разстояния между сградите и височинността, които са уредени с Наредба № 7 и ЗУТ. Изискванията на НИПК, които трябва да се спазват не са специфични правила, а те са правила в дадения район по отношение оформяне на сградите, с оглед тяхната културна значимост.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Във връзка отговора на въпрос 3.2 пишете какво е предвидено по ПУП от 1989година, а именно двуетажно застрояване, това означава ли, че съгласното действащото градоустройствен не може да има надграждане?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  А.: По действащия ПУП от 1989г., който действа и към момента за района, в който се  намира процесната града, е предвидено двуетажно строителство. Възможно е  да се допусне надстрояване на двуетажна сграда, но след ново изследване и промяна в ПУП. В случая такова изследване няма.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: нямаме други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ С.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А.,  в размер на 300 лева, платими от внесения на депозит (л.74).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ С.: Водим допуснатия ни в предходното съдебно заседание, който не намира извън съдебната зала и моля да се разпита днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Свидетелят е допуснат, да се разпита.

 

Съдът преминава към разпит водения свидетел, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му както следва:

         

Т.Д.Д.- г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Управител съм на фирма. Живея в гр.Бургас. Познавам Д. *** много отдавна, тъй като от нея си купувам сладко. В Созопол, в стария град, тя има търговска дейност и си купувам сладко от нея. Със сигурност вече 20 години я познавам. Виждаме се един-два пъти в годината. Знам, че тя има някакъв спор за къщата, която се намира на ъгъла на ул. „Пеликан” и „Рибарска” в гр.Созопол в стария град. Виждал съм я тази къща. Знам къщата на Д., тъй като през 1996 година търсих да купувам къща и съм обиколил района, където е нейната къща. Аз си купих къща няколко улици по навътре от нейната. Къщата й беше двуетажна, а и сега е такава. По-късно те правиха ремонти, някакви подобрения. Сега виждам последните години са направили метален парапет на покрива. Имаха една пристройка отстрани на двора, която мисля, че я събориха. Тези подобрения точно не мога да кажа кога са правени, но тогава когато аз за първи път съм я виждал тази къща си беше на два етажа. Парапета на най-горния етаж го сложиха по-късно, правиха някаква дървена обшивка на втория етаж. Не мога да кажа точно кога във времето са направени подобренията. Къщата на Д. след 1996г. съм я виждал когато съм минавал оттам, вкл. и лятото на тази година. Не съм виждал строителни материали около нея.

 

АДВОКАТ С.: Може ли да си спомните какво представяла като площ самата сграда?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Къщата е на два етажа. Около 50-60 квадрата е. Влизал съм веднъж в тази къща. Спомням си, че на първия етаж имат две стаи и на втория етаж пак има две стаи, като на всеки от двата етажа има баня и тоалетна. Мисля, че друго нямаше. Имаше на първия етаж голямо салонче, там където са стълбите за втория етаж. От вратата през салончето се вижда вътрешната стълба за втория етаж.

 

АДВОКАТ С.: Нова ли е тази стълба?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Мисля, че тази стълба за втория етаж е изградена със самото построяване на къщата. Няма вид да е правена допълнително след изграждане на сградата.

 

АДВОКАТ С.: Тази пристройка, която е била премахната кога е била премахната?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Пристройката, която беше към къщата мисля, че беше премахната миналата година. Представляваше задигане на оградата със съседа. Оградата я  бяха задигнали около 1,5м и отпред откъм улицата и бяха сложили плоча отгоре като навес. Пристройката я няма вече и отново е двор, както беше едно време. В момента къщата е както си я спомням при първото  ми посещение през 1996година.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: На колко етажа е къщата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Къщата е на два етажа.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ К.: След втория етаж какво има на къщата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Над втория етаж е покрива, който е хоризонтален. На покрива има парапет, ако се качиш да не паднеш. Парапета е над този хоризонтален покрив, а над стълбището, което се качва на втория етаж, на покрива над стълбището отгоре е оформено като стаичка с керемиди. Там където излиза стълбището на покрива е направено като салон, който от всякъде е ограден. Не ми е известно това помещение отгоре да се използва. Това е състоянието на къщата от първия ми спомен и тогава и сега е същото. Не мога да кажа със сигурност, но мисля че това салонче на покрива си беше там. Тогава къщата си имаше покрив.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: През 2005година посещавали ли сте къщата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Всяка година минавам там, пет- шест пъти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Някакви спомени през тази година да са се извършвали СМ работи по къщата?

 

СВИДЕТЕЛЕЯТ Д.: Мисля, че през 2005година имаха проблем с пристройката и правиха нещо по нея, която беше премахната.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля съдът да предяви на свидетеля снимките приложени към заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля снимка 1 по л.85 от делото,

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: На мястото на парапета имало ли е покрива?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не съм сигурен, че на мястото на парапета е имало покрив. От към страната на парапета покрива не отива до края на сградата, а само на задната част, където не се вижда тук на снимката.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с приетото заключение на вещото лице в днешното съдебно заседание, моля съдът или да изиска служебно или да ми издаде съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабдя от община Созопол със специфичните правила и нормативи за действащия ПУП/ОУП, в частност за стария град Созопол, до колкото става въпрос за територия със специфична териториална защита. С оглед представянето на тези документи от община Созопол и запознаването им с тях, ще формулирам въпроси към Министерство на Културата или съответно НИПК, относно  преценката за допустимост по §127 на ЗУТ за строежа в сегашния му вид,  във връзка с пристройката за съобразяване със специфичните правила и нормативи като силует.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да се допуснат допълнителните искания. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът констатира, че по делото няма представени доказателства за компетентността на издалия заповедта орган, тъй като не се установява към 07.08.2007г. кое е лицето заемащо длъжността началник РДНСК – Бургас.

Съдът констатира, че в административната преписка не се съдържат и доказателства за датата на която е съобщено писмото от 26.04.2016г., изпратено до оспорващата Г.. Последното е необходимо за преценка срочността на жалбата, инициирала настоящото производство. Липсват доказателства, че е получено на 03.05.2016г., нито на коя дата е заведена жалбата до съда пред административния орган. По делото не е представено и не е приложено адм.дело № 2228/2015г. по описа на Административен съд Бургас, нито адм. дело № 1058/2007г. по описа на Адм. съд Бургас.

 

АДВОКАТ С.: Представям на съда във връзка срочността на жалбата документи, а именно писмо изх.№ОС-135600-564/266.04. до Д.Г., жалба на Д.Г. и известие за доставяне, тъй като жалбата е била пратена по пощата. Обратната разписка на получаването на писмото се намира в ответника и не можем да я представим.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Запознах се с представените доказателства от адвокат С., не възразявам да се приемат. Моля да ми се даде възможност да представя доказателствата във връзка с констатациите на съда, в подходящ срок.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

 

  ПРИЕМА днес представените от адвокат С. писмени документи, а именно писмо изх.№ОС-135600-564/266.04. до Д.Г., жалба на Д.Г. и известие за доставяне, като доказателства по делото.

 

 

             ЗАДЪЛЖАВА  община Созопол да представи по делото в 7-дневен срок от съобщението, специфичните правила и нормативи за действащия ПУП или ОУП, в частност за стария  град Созопол.

След постъпването на документите от община Созопол, да се издаде на адвокат С. исканото съдебно до Министерство на културата, респ.  НИПК след представяне на проект на удостоверението.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в срок до следващото съдебно заседание да представи по делото доказателства за лицето заемащо длъжността началник РДНСК – Бургас към момента на издаване на оспорения акт, както и доказателства за датата на която е съобщено писмото от 26.04.2016г. на оспорващата.

(

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът събирането на допълнителни на доказателства,

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и го насрочва за 07.12.2016 година от  13,00часа, за когато страните  редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение до община Созопол, с дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:52часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: