ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Веселин Енчев

КНАХ   дело    номер  1096   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  12:04 часа се явиха:

Касаторът –   Д.Т.Ж., редовно уведомен, не се явява.

Ответникът   Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., която представя днес пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

        

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Не възразявам да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР С. – Нямам възражения. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Няма да представям допълнителни доказателства пред настоящата инстанция. Оспорваме касационната жалба.

ПРОКУРОР С. – Намирам касационната жалба за процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът, като съобрази, че допълнителни писмени доказателства няма да бъдат ангажирани по делото 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Уважаеми административни съдии, решението на Царевския районен съд е обосновано и законосъобразно. Маркирането на границите на териториите на резерватите се извършва съгласно Наредба № 6 от 03.02.2004 г. за устройството на горите и земите от горския фонд и на ловно стопанските райони в Р България - чл.21 и чл.22. Самият жалбоподател е потвърдил, че е имало маркировка на камък и той е бил от външната страна на тази маркировка. Още в началото има маркировка, има обозначителна табела резерват „Ропотамо” и са изписани забраните. Наложено е минимално наказание, глоба от 100 лв.

 

ПРОКУРОР С. – Уважаеми касационни съдии, касационната жалба е неоснователна. Съдът правилно е приел, че на територията има обозначителни табели и че се касае за резерват и санкционираното лице е запознато с това обстоятелство.  Административното нарушение е доказано безспорно от обективна и субективна страна. 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12:08 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: