ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1094  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Я.-Боеви“ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Председател на „Комисия за защита на потребителите“ гр.София, редовно призован, представител не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛ от ответника изискания стандарт №БДС ЕN 71-1:2015 „Безопасност на играчки“.

 

Съдът счита, че повторно следва да бъде задължен ответникът да представи изискания стандарт, като му се укаже, че ако същият не бъде представен, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателства, а делото решено с оглед наличните. Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОВТОРНО ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи стандарт №БДС ЕN 71-1:2015 „Безопасност на играчки“.

 

УКАЗВА на ответника, че в случай, че не бъде представен така изискания стандарт, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателствата а делото решено с оглед наличните такива.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2017година от 10.40ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на ответника, за изпълнение указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.18часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: