ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Даниела Драгнева

КНАХ   дело    номер   1092  по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:33 часа се явиха:

Касаторът –   Ф.А.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът   Началник на Митница – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

        

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмено становище с вх. № 8242/15.9.2015г. от касатора Ф.А.К., чрез адвокат П.Д., видно от което не възразяват да бъде даден ход на делото, като заявяват, че поддържат изцяло подадената касационна жалба,  нямат искания за събиране на нови доказателства и искат от съда да уважи жалбата, да отмени решението на първоинстанционния съд и по същество да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

 

         ПРОКУРОР С. – Нямам възражения. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

          

 

 

ПРОКУРОР С. – Считам, че касационната жалба е процесуално допустима, подадена от заинтересована страна в законоустановения срок и следва да бъде допусната за разглеждане. Нямам  искания за събиране на доказателства.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК, няма да бъдат ангажирани по делото 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

ПРОКУРОР С. – Уважаеми административни съдии, считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и като такова следва да се остави в сила. Актът за установяване на административното нарушение и наказателното постановление не страдат от съществени пороци, както правилно е приел съдът. Съобразно разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН наказателното постановление се издава и при нередовност на акта за установяване на нарушението, ако то безспорно установява и самоличността и вината на нарушителя.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:34 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: